BAM en gemeente Apeldoorn tekenen intentieverklaring voor hoogwaardig hergebruik vrijkomende materialen

Bij onze werkzaamheden komen materialen vrij die wij niet meer kunnen gebruiken. Door samenwerkingen aan te gaan, zorgen we ervoor dat deze materialen alsnog een nieuwe bestemming krijgen. Samen met gemeente Apeldoorn hebben we afgesproken dat we zoveel mogelijk materialen die vrijkomen bij ‘raamovereenkomst klein onderhoud en calamiteiten riolering’ op hoogwaardige wijze gaan gebruiken in nieuwe producten. 

Vastgelegd in intentieverklaring

Op donderdagmiddag 1 juni tekenden hiervoor Michiel Bruins, afdelingshoofd Beheer & Onderhoud bij gemeente Apeldoorn en Sjoerd Wartena, bedrijfsleider bij BAM Infra Nederland de intentieverklaring. In de verklaring is vastgelegd dat gemeente Apeldoorn en BAM zich beide inspannen om de materialen zo goed mogelijk te scheiden. Met als doel om alle vrijkomende afvalstromen hoogwaardig te gaan hergebruiken. In samenwerking zoeken we naar geschikte toepassings- of hoogwaardige hergebruik mogelijkheden. De raamovereenkomst met gemeente Apeldoorn duurt nog anderhalf jaar. 

Samenwerkingen met verschillende organisaties

Zo hebben we een convenant getekend met Wavin om buismateriaal te verzamelen. Deze materialen recyclet Wavin en verwerkt ze vervolgens in nieuwe kunststof producten. Op het projectkantoor in Apeldoorn staat een container waar we de oude buismaterialen verzamelen. Eén volle container levert een CO2-besparing op van zo’n 1.000 kilo CO2. Ook hebben we een convenant getekend met Putman Recycling en De Hamer Beton voor het inzamelen, recyclen en hergebruiken van schone betonmaterialen die voortkomen uit het rioolproject in gemeente Apeldoorn. Met als doel de vrijgekomen betonmaterialen op te waarderen naar secundaire grondstoffen die weer gebruikt kunnen worden bij nieuw te produceren betonproducten voor onder andere gemeente Apeldoorn. 

Circulaire ambities

Vanaf 2030 willen we 75 procent van al ons vrijkomende bouwafval reduceren en moet het gebruik van primaire grondstoffen in onze projecten zijn gehalveerd. Vanaf 2025 willen we al ons vrijkomende bouwafval hergebruiken. En vanaf 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen in onze projecten zijn gehalveerd. Samenwerkingen aangaan is hierbij essentieel. De samenwerking met gemeente Apeldoorn draagt bij aan het behalen van onze duurzaamheidsambitie. We willen laten zien dat het anders kan en anders moet. Om zo de aarde op de juiste manier door te geven aan de volgende generaties. Voor een mooier Nederland.

Deel op social media