Levensduurverlenging van de Markbrug met totaalaanpak

De Markbrug tussen de gemeenten Moerdijk en Halderberge renoveren we. Dit doen wij met onze duurzame totaalaanpak: Operatie Brugrenovatie. Deze is ontwikkeld voor het verlengen van de levensduur van bruggen. En zorgt voor versnelling in de uitvoering doordat alle expertises onder één dak opereren. Met een officieel ondertekenmoment van de samenwerkingsovereenkomst op de Markbrug start vandaag één van de eerste brugrenovaties met deze aanpak.

Drone inspectie en 3D modellen

Onze renovatiewerkzaamheden aan de Markbrug bestaan voornamelijk uit betonreparaties aan de zij- en onderkant van de brug, de waterdichte coating herstellen, de geleiderails en het asfalt vervangen. De werkzaamheden voeren wij uit op basis van de resultaten van de bruginspectie die we eerder dit jaar uitvoerden. Dit deden we met een drone, historische data, 3D modellen en een fysieke inspectie.

Inspectie met een drone stelt ons in staat om het gehele object in kaart te brengen. De beelden die de drone maakt, vertalen we in een 3D model. Hierin kan de brug van alle kanten nagelopen worden, zelfs aan de onderkant. Gebreken kunnen we tot op detailniveau weergeven. Op basis hiervan kunnen wij een integraal renovatieadvies over de noodzakelijke reparaties leveren aan de opdrachtgever.

‘Moerdijk werkt de laatste jaren volop aan de renovatie en vervanging van bruggen in onze gemeente. De Markbrug is de grootste verkeersbrug die we in ons beheer hebben. In goede samenwerking met Halderberge en BAM Infra Nederland heb ik er alle vertrouwen in dat we een vlotte renovatie tegemoet gaan, waarna we weer tientallen jaren vooruit kunnen met een goed onderhouden, veilige brug.’

Wethouder Jack van Dorst, Gemeente Moerdijk

 

Operatie Brugrenovatie

Samen met SealteQ en Nebest richten wij ons op de levensduurverlenging van zoveel mogelijk bruggen. Dankzij een seriematige totaalaanpak is de renovatie een strak geleid proces dat we heel efficiënt uitvoeren. Op duurzame wijze. We noemen dit Operatie Brugrenovatie. In de aanpak integreren we inspectie en advies, engineering, uitvoering, omgevingsmanagement en duurzaamheid.

Onze aanpak richt zich niet alleen op de renovatie maar ook op advies vooraf. Daarnaast bieden we de optie voor monitoring en anticipatie op toekomstig onderhoud, nadat de brug is gerenoveerd. Met onze brede expertise, een uitgebreid netwerk en spreiding in het land hebben we alle disciplines onder één dak. De Markbrug is één van de eerste bruggen waar we deze aanpak grotendeels toepassen.

Bouwteam

Ook bijzonder in het renovatieproject van de Markbrug is dat we vanaf de voorbereiding werken in een bouwteam met de gemeenten. Hier voeren openheid en transparantie de boventoon. In dit samenwerkingsverband wisselen we vanaf het begin van het project kennis uit. Zo kunnen we de kennis en kunde van de verschillende partijen meenemen in het zoeken naar oplossingen voor het beste resultaat. Met als doel de maximale levensduur van de Markbrug te verlengen met doelmatige investeringen. Door goede afspraken met elkaar te maken, kunnen we tijdens de uitvoering goed en veilig werken en risico’s voorkomen. Na negen weken in de bouwteamfase gaan we nu naar de realisatiefase.

‘De gemeente Halderberge investeert de komende jaren veel in de kwaliteit van onze civieltechnische kunstwerken, waaronder de Markbrug. Bij bruggen is niet altijd direct te zien wat de gebreken zijn. Door samen te werken met de gemeente Moerdijk en BAM Infra Nederland, hebben we in het bouwteam alle expertises bij elkaar gebracht die nodig is voor het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud.’

Wethouder Thomas Melisse, gemeente Halderberge

 

Levensduurverlenging van de Markbrug met totaalaanpak

Zo min mogelijk hinder

We zijn in totaal ongeveer acht à tien weken bezig met de werkzaamheden. Waarbij we de hinder zo veel mogelijk proberen te beperken. Onder andere door het verkeer over één rijbaan met twee rijstroken te leiden waardoor deze gewoon doorgang kan vinden zonder afsluitingen. Twee nachtafsluitingen daargelaten. 

Renoveren duurzamer dan vervangen

De Markbrug is een belangrijke verbinding tussen de gemeenten Halderberge en Moerdijk. De betonnen kolos is de grootste verkeersbrug die beide gemeenten in beheer hebben. Hij dateert van begin jaren 70 en is toe aan een flinke opknapbeurt.

Met het renoveren van de brug verlengen we de levensduur en voorkomen we dat de brug vervangen moet worden. Hiermee vermijden we de uitstoot zo’n 150.000 kg CO2. Renoveren is duurzaam door minder inzet van nieuwe grondstoffen, materieel en materialen dan bij nieuwbouw.

We borgen ook de veiligheid en beperken de overlast voor de omgeving. Dit doen we bijvoorbeeld door het afschermen van de werkzaamheden voor het verkeer. En we nemen weggebruikers mee in onze berichtgeving via sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en de Bouwapp. Daarnaast hebben we nauw contact met direct belanghebbende bedrijven.

‘We renoveren de brug waardoor we de levensduur verlengen en er niet gesloopt hoeft te worden. We renoveren ook de voeg waardoor minder nieuw materiaal nodig is. Daarnaast zetten we onze elektrische asfaltset in en hebben een keet met accupakket en zonnepanelen. Alles om minder impact te hebben op het milieu.’

Arjan Jolink, projectleider BAM Infra Nederland

 

Levensduurverlenging van de Markbrug met totaalaanpak

Deel op social media