Emissieloze uitvoering herinrichting Walrusweg voor Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam kiest voor een duurzame aanpak. Daarom voeren we de herinrichting van de rijbaan en het fietspad aan de Walrusweg op de Maasvlakte geheel emissieloos uit. 

Inzet emissieloos materieel 

Voor de ontsluitingsweg in het Rotterdamse havengebied hebben we in totaal ruim 580 ton asfalt emissieloos aangebracht. We gebruiken hiervoor onze asfaltspreidmachine met waterstofverbrandingsmotor. De motor stoot nagenoeg geen stikstofoxide uit. En bespaart op jaarbasis zo’n 80.420 kilogram CO₂. Daarnaast maken we gebruik van elektrische walsen en ook het overige materieel is elektrisch. Ook voor de aanleg van het tegelfietspad zetten we elektrisch materieel in. De transportmiddelen rijden op HVO100 brandstof. Deze bio-brandstof zetten we sinds 2022 op veel van onze projecten in, wat tot een enorme CO₂-besparing leidt. In 2022 zo’n één kiloton. 

Bouwen met weinig hinder

We weten als geen ander dat het werk in het havengebied 24/7 doorgaat. We zorgen ervoor dat de directe omgeving tijdens onze werkzaamheden aan de Walrusweg zo min mogelijk ondervinden. Door de aanleg van een tijdelijke toegangsweg blijft het naastgelegen VSL bereikbaar. Ook houden we rekening met de naastgelegen kabel- en leidingenstrook. 

Positieve milieu-impact 

Duurzaamheid is één van de centrale thema’s in de BAM-strategie ‘Building a sustainable tomorrow’, naast digitalisering en industrialisatie. We willen een leidende rol spelen in het bouwen aan een duurzame toekomst. We zoeken continu naar mogelijkheden om klanten te ondersteunen en stimuleren om hun duurzaamheidsdoelstellingen te versnellen en samen te bouwen aan een mooier Nederland. Dit project is hier een mooi voorbeeld van. 
 

Deel op social media