Schiphol nu en in de toekomst droge voeten

Schiphol nu en in de toekomst droge voeten

Voor Schiphol beheren wij de hemelwaterafvoerdata en het daarvoor opzette hydraulische model. Met ons plan om het huidige ondergrondse leidingenstelsel aan te passen, is Schiphol klaar voor de toekomst. 

Schiphol ligt als het ware in een kom. Het ligt ruim, 4 meter onder zeespiegelniveau en heeft daardoor een grotere kans op wateroverlast. Elke druppel regen moet via het ondergrondse leidingenstelsel afgevoerd worden. Samen met vandervalk+degroot onderhouden we dit stelsel met reguliere inspecties, we maken het schoon en vervangen desnoods materialen. Daarnaast beheren wij de hemelwaterafvoerdata en het daarvoor opzette hydraulische model voor geheel Schiphol. Data van alle assets hebben we hierin verwerkt. 

Lizzy Meijer, specialist water BAM Infraconsult: ‘Met dit model kunnen we precies zien wat er met het huidige hemelwaterafvoerstelsel gebeurt als we bijvoorbeeld bui negen hierop laten. Bui negen is een fictieve bui die eens per vijf jaar voorkomt. De knelpunten van het huidige systeem komen zo vlot naar boven. En we kunnen berekeningen maken hoe groot de diameter van ondergrondse buizen eigenlijk moeten zijn. Deze berekeningen maken wij op basis van data die wij de afgelopen jaren hebben verzameld. Daarmee toetsen wij onze eigen ontwerpen, maar ook die van Schiphol en andere maincontractors. Zo zijn we ook betrokken bij percelen op Schiphol, waar we normaal gesproken niet bij betrokken zijn.’

Ons plan om het huidige hemelwaterafvoerstelsel aan te passen, zodat het weer up-to-date en klaar voor de toekomst is, ligt nu bij Schiphol. 

Neerslagdag

Afgelopen november hebben we de eerste Neerslagdag voor Schiphol medewerkers georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst hebben we vooral laten zien wat we tot nu toe hebben gedaan als het gaat om hemelwaterafvoer, en waarnaartoe we willen.  De eerste Neerslagdag op Schiphol was een succes en zal zeker een vervolg krijgen.

Van asfaltverharding tot aan kolken en putten

Samen met BAM Bouw en Techniek werken wij aan drie percelen op Schiphol; perceel 3 landzijdige infrastructuur, perceel 4 ondergrondse infrastructuur en 5b Terminal & Schiphol Plaza. In perceel 3 is BAM Infra Asset Management in samenwerking met BAM Infra Regio Noordwest verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de nieuwbouw van alle wegen, bruggen en viaducten, parkeerterreinen en bijbehorende infrastructuur. ‘Ons project omvat een miljoen vierkante meter asfaltverharding, meer dan 4.500 borden en 30.000 m2 markering, 230 ha beplanting en circa 8.000 kolken en putten’, aldus assetmanager Jan Willem Breemhaar.

Deel op social media