Producten van nu zijn de grondstoffen voor later

Duurzaamheid. Het is één van de centrale thema’s in onze strategie ‘Building a sustainable tomorrow ’. 
We bouwen aan een duurzame toekomst en laten zien dat het anders kan en moet. Vanaf 2030 willen we 75 procent van al ons vrijkomende bouwafval reduceren en vanaf 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen in onze projecten zijn gehalveerd. Op vele projecten zetten wij circulaire stappen. 

Materialenpaspoort bij fiets- en voetgangersbrug Groote Wielen

Op alle onderdelen bij de aanleg van fiets- en voetgangersbrug Groote Wielen speelde duurzaamheid een belangrijke rol. Van ontwerp tot realisatie. Zo bestaat de brug uit een mengsel met hergebruikte grondstoffen én minder cement, het meest vervuilende element van beton. We hebben de gebruikte materialen geregistreerd in een materialenpaspoort. En hoe deze bij einde levensduur kunnen worden hergebruikt, met zo min mogelijk verlies van de productkwaliteit. 

Joost Klaassen, projectorganisator: ‘Op het project vonden we het erg belangrijk om het aantal afvalstromen te beperken. Door een slim ontwerp hebben we met minder hout en meer huurcomponenten de bekisting van het dek geoptimaliseerd. Hierdoor is 80% minder hout van deze bekisting in de afvalstroom terechtgekomen. Ook hebben we de afvalstromen gescheiden afgevoerd naar de verwerker. Hierdoor werd maar liefst 95% van de afvalstromen hergebruikt en de overige 5% is ingezet voor energieterugwinning.'    

Schoolgebouw Windesheim 98% hergebruik 

Verduurzamen doe je niet alleen, maar juist samen. Gebouw H is gesloopt om de aanleg van een rondweg mogelijk te maken. Samen met Mining Groep zorgden we ervoor dat we 98 procent van schoolgebouw Windesheim konden hergebruiken. Van de EPS-platen op het dak en riolering onder de grond tot aan kabelgoten, elektra, kozijnen en gipsplaten. Ook de keuken, stalen trap, TL armaturen, tapijttegels en het isolatiemateriaal (steenwol) uit het gebouw hebben een mooie, nieuwe bestemming gevonden bij Youngmade in Zwolle. Zij biedt jongeren tussen 15 en 25 jaar op een positieve en stimulerende manier ondersteuning bij het zelfstandig volwassen worden. In de creatieve werkplaats kunnen de jongeren aan de slag met de materialen.
 

Amsterdamse kademuren: nieuw maar toch oud 

In onze historische hoofdstad zijn veel kwetsbare kades, die vaak meer dan honderd jaar oud zijn. De kademuren zijn aan het einde van hun levensduur. Ook worden ze zwaarder belast dan waar ze oorspronkelijk voor ontworpen zijn. Daarom zijn wij voor gemeente Amsterdam gestart met het vernieuwen van een deel van deze Amsterdamse kademuren. De historie van de kademuren behouden we. We verwijderen het metselwerk en de dekstenen van de kademuren zo zorgvuldig mogelijk. De oude stenen hergebruiken we waar het kan in de nieuwe kademuur. Ook de bomen langs de kade behouden we waar mogelijk. Voordat we de kademuren vernieuwen, verbeteren we de boomgroeiplaatsen. Daardoor zijn de bomen in optimale conditie wanneer we rond de bomen aan de slag gaan. 

Hergebruik grondstof voor groot onderhoud aan N36

Continu zijn we op zoek naar mogelijkheden om meer te hergebruiken en de CO2-uitstoot te minimaliseren. Een van onze bedrijfsleiders kwam in aanraking met DuSpot. Een onafhankelijk platform dat vraag en aanbod van vrijkomende producten, bouwstoffen en grondstoffen matcht. We zijn eerst gestart met een pilot met een aantal projecten in de regio Stedendriehoek/Twente. Werkvoorbereiders voerden hun projecten op in DuSpot, zodat de eerste matches gemaakt konden worden. Zo ontstond er onder andere een match voor zand en grond dat we nodig hadden voor het groot onderhoud aan de N36. We zagen net als Dura Vermeer de potentie van het platform en hebben in onze beide organisaties het gebruik van DuSpot verder uitgerold. Inmiddels hebben we vanuit BAM Infra al ruim veertig projecten en aanbestedingen gepubliceerd in DuSpot. Inmiddels hebben we vanuit BAM Infra al ruim veertig projecten en aanbestedingen gepubliceerd in DuSpot. Ook heeft een aantal bedrijven zich aangesloten. We nodigen meer bedrijven uit dit te doen, zodat we gezamenlijk nog meer materialen kunnen hergebruiken. Waardoor we een impuls kunnen geven aan minder gebruik van nieuwe grondstoffen in de hele bouwsector. 

Robert ten Bras, bedrijfsleider: ‘Hergebruik van materialen is erg belangrijk. Wij bekijken al langer hoe we binnen onze projecten materialen kunnen hergebruiken. Door de samenwerking met DuSpot zetten we een volgende duurzame stap door breder in de sector elkaars materialen te hergebruiken.’

Duurzame verkeersborden van hennep en rijstvlies langs N395

De voorwaarde voor de reconstructie van de N395 vanuit provincie Noord-Brabant was dat het op een zo duurzaam mogelijke manier werd gedaan. We hebben niet alleen verschillende duurzame innovaties toegepast. Ook hebben we onze elektrische bouwmachines ingezet. En we hebben biobased verkeersborden geplaatst. Circulariteit gaat over hergebruik, maar ook over andere materialen durven gebruiken. Deze duurzame verkeersborden zijn gemaakt van rijstvlies en hennep. De basisgrondstof rijstvlies is een afvalproduct van het meest gegeten voedsel wereldwijd. Voor de bebording met hennep is gebruikgemaakt van de industriële variant die ook in de landbouw wordt gebruikt als bodemverbeteraar. 
 

Deel op social media