Renovatie Koepaardbrug in Maassluis

De Koepaardbrug in Maassluis is toe aan een grondige opknapbeurt om weer open te kunnen voor alle verkeer. Samen met gemeente Maassluis onderzoeken wij in een bouwteam wat er nodig is om de beweegbare basculebrug hiervoor weer geschikt te maken. Dit doen we in de combinatie STROOOM, met partners Equans en Demako.

Een betere bereikbaarheid

Sinds begin 2023 mag zwaar verkeer niet meer over de Koepaardbrug heen en moeten ze omrijden totdat de brug gerenoveerd is. Om de zware verkeersbelasting weer te kunnen dragen en om aan de huidige normen te voldoen, heeft de brug een zwaardere klep (val) en constructie nodig. De gemeente wil bovendien het gehele wegdek openstellen voor verkeer. Voorheen was dat alleen mogelijk op het rijbaan gedeelte. Uit de voorbereiding moet blijken of de civiele constructie in staat is om het nieuwe, zwaardere gewicht van het brugdek te dragen. We vervangen onder andere het dak van de brugkelder, de val van de brug en de bedieningsinstallatie. Daarnaast renoveren we het brugwachtershuis.

Bouwteam

Samen met de opdrachtgever bepalen we in een bouwteam wat er nodig is om aan de huidige normen te voldoen en weer open te kunnen voor al het verkeer. Samen werken we gecoördineerd het ontwerp en een uitvoeringsmethode uit waarbij de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt wordt. Zo brengen we de verschillende expertises onder één dak om tot de optimale oplossing te komen. Na de bouwteamfase wordt de prijs voor de realisatiefase overeengekomen en kan de uitvoering beginnen. Deze realisatiefase loopt tot na de zomer 2025.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is belangrijk in dit project en staat hoog in het vaandel. Zo tasten we bijvoorbeeld steeds af welke maatregelen we kunnen nemen om zoveel mogelijk van de bestaande constructie weer te hergebruiken. En verbeteren we de isolatie en veranderen we de kozijnen in het brugwachtershuisje om warmteverlies te beperken.

Vervanging- en Renovatieopgave

Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer en zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom moeten ze nu gerenoveerd of vernieuwd worden. 

Multidisciplinaire aanpak

Vanuit de strategie ‘Building a sustainable tomorrow’ draagt BAM Infra Nederland bij aan de  vervanging- en renovatieopgave waar Nederland voor staat. We zetten onze brede expertise op het gebied van infrastructuur, ons uitgebreide netwerk en spreiding in het land hiervoor in. Daarnaast bundelen we krachten met externe partners. Alle disciplines brengen we op effectieve manier samen in een integrale, multidisciplinaire aanpak om op de renovatieopgave te anticiperen. 

Met de gunning van de bouwteamfase van de Koepaardbrug en de gunning van de Spooldersluis  verfijnen we nog meer onze kennis en kunde het gebied van toekomstige vervanging en renovatie ten behoeve van klanten en opdrachtgevers die ook te maken hebben met deze opgave.

Renovatie BAM V&R duurzaam renoveren beweegbare brug

Deel op social media