Start afbreken van 129 hoogspanningsmasten voor TenneT

In opdracht van TenneT verwijderen wij 129 hoogspanningsmasten en 1100 kilometer geleiders van 220 kV. Dit doen we tussen Eemshaven en het hoogspanningsstation Vierverlaten bij Groningen. Op woensdag 29 november 2023 zetten wethouder Bert Nederveen en Annemiek Berends van TenneT de eerste knip in de mast.

Verwijderen 220 kV verbinding

De verbinding is bijna 50 jaar oud. Het telt 129 hoogspanningsmasten en 1100 kilometer geleiders van 220 kV. Wij verwijderen de draden, breken de masten en geleiders af, halen de funderingen weg en brengen het land weer in de oude of betere staat terug. De masten worden gerecycled: geknipt, afgevoerd en omgesmolten. De verwachting is dat we eind zomer 2024 klaar zijn. De weeromstandigheden zijn hierin cruciaal. Zo is deze natte periode niet gunstig voor het berijden van agrarische gronden. Alles gebeurt in goed overleg met de grondeigenaren. 

‘Net als bij onze werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe 380 kV-verbinding, gaan we zorgvuldig om met de bewoners. Zo komen de meeste teamleden zelf uit de omgeving. En nemen we onze kennis en ervaringen uit het vorige project mee. We zijn er trots op dat we samen met TenneT bijdragen aan de duurzame energietransitie in Nederland.’

Johan Brouwer, projectleider bij BAM Infra Nederland

Duurzaam energietransitie BAM 380kv hoogspanning masten

Superstroomsnelweg 

Het afbreken van de hoogspanningsverbinding is mogelijk door de ingebruikname afgelopen zomer van een nieuwe 380 kV-verbinding op hetzelfde traject. Voor deze nieuwe verbinding legden wij de bouwwegen aan en verzorgden we het hei- en betonwerk voor de mastfundaties. Met de ‘superstroomsnelweg’ kan TenneT veel meer elektriciteit vanaf Eemshaven het land in transporteren.

Rupsdumper

Bijzonder is dat we op het project samen met TenneT rupsdumpers inzetten om wielen onder de masten te brengen. Dit is een pilot. De rupsdumpers zijn voor dit werk speciaal aangepast met een platte bak en kraan. De liermachine is op deze bak geplaatst. De inzet van rupsdumpers vervangt de bouwwegen in deze fase van het werk. Dit in verband met het erg natte weer. De rupsdumpers voorkomen dat de grond teveel kapot gereden wordt.

Voor de toekomst

Om de aanhoudende grote vraag naar elektriciteit te kunnen faciliteren breidt TenneT het net verder uit. De nieuwe verbinding is voorbereid op een mogelijke verdubbeling van elektriciteitstransport tussen Eemshaven en Vierverlaten. 

Deel op social media