Duurzame en gezamenlijk aanpak riolerings- en herinrichtingsprojecten in Hoorn

Duurzame en gezamenlijk aanpak riolerings- en herinrichtingsprojecten in Hoorn

V.l.n.r.: wethouder Dick Bennis, wethouder René Assendelft, Wouter de Loos (BAM Infra Nederland), Jeffrey Duivenvoorde (Hoorn2020) en Gert Hartog (projectleider gemeente Hoorn) ondertekenen de overeenkomst. Foto: Marcel Rob

Met gemeente Hoorn en Hoorn2020 (een combinatie van aannemers Schot infra BV, GP Groot BV, J. Koper & Zn BV en Schadenberg Infra BV) hebben we een duurzame samenwerking afgesloten. De komende zes tot acht jaar werken we in een bouwteam samen aan verschillende riolerings- en herinrichtingsprojecten in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Centraal in deze samenwerking staat duurzaamheid. 

Duurzame aanpak

In de voorbereiding op deze samenwerking is gekeken naar diverse duurzaamheidsaspecten: duurzame inkoop, duurzaam materiaalgebruik en duurzame uitvoering. Om dit te realiseren, kiest de gemeente bewust voor een langlopende samenwerking. Binnen een bouwteam gaan we samen met gemeente Hoorn en Hoorn2020 de vervanging van de riolering en herinrichting van Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier voorbereiden. We hergebruiken zoveel mogelijk materialen, zoals grond en zand en zetten lokale partners in voor de aan- en afvoer van materialen.  We richten een depot in, zodat we alles dichtbij het werk houden, en we zetten we klein emissieloos materieel in. Ook werken we circulair door bijvoorbeeld het betongranulaat uit afgevoerde bestratingsmaterialen opnieuw te gebruiken in de productie van nieuwe bestratingsmaterialen voor het project. 

Impact op omgeving beperken

We kijken samen hoe we de impact voor bewoners en de omgeving zo veel mogelijk kunnen beperken. René Assendelft, wethouder Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier: ‘Voor deze projecten betekent dit dat BAM en Hoorn2020 de overlast voor in- en bewoners zo beperkt mogelijk moeten houden. Ook voeren we grond zo min mogelijk af. Er wordt gekeken naar hergebruik van de grond op locatie of op andere plekken in Hoorn. In het ontwerp van de ondergrond houden we zoveel mogelijk rekening met de toekomstige energietransitie. Dit zou eventueel een warmtenet kunnen zijn. Tot slot worden aannemers en leveranciers gestimuleerd om uitstoot voor en tijdens het werk zoveel mogelijk te beperken.’

De ondertekening vond vandaag vrijdag 17 november plaats op het stadhuis. De projecten starten in de loop van 2024.
 

Deel op social media