Xbloc: duurzame beschermer tegen de zee en fantastische plek voor planten en dieren

Xbloc: duurzame beschermer tegen de zee en fantastische plek voor planten en dieren

Het Xbloc bestaat twintig jaar. Een periode waarin we dit bijzondere golfbrekerblok steeds verder hebben doorontwikkeld tot de huidige Xbloc familie met het esthetische XblocPlus en de kleinere variant Xstream. Naast innovatie qua vorm en werking, experimenteren we ook met duurzamer beton. Zo besparen we nog meer CO2.  En alle varianten bevorderen biodiversiteit op en tussen de blokken. 

Xbloc: duurzame beschermer tegen de zee en fantastische plek voor planten en dieren

Locaties alle Xbloc golfbrekers in de wereld

Duurzaam en lief voor de natuur 

In de winter van 2000/2001 ontstond het eerste golfbrekerblok Xbloc in de schuur thuis bij één van onze collega’s. We wilden zelf een golfbrekerblok ontwikkelen dat gemakkelijker te plaatsen zou zijn op projecten. Bedoeld ter bescherming tegen de zee. Na de plaatsing van de allereerste Xbloc golfbreker in Indonesië in 2004 volgden er meer golfbrekers. Op veel plekken in de wereld en ook in Nederland. In ons waterlaboratorium hebben wij dit blok verder geoptimaliseerd qua vorm en werking. Hierdoor ontstond uit het oorspronkelijke Xbloc met de bekende ‘X’-vorm waardoor minder beton nodig was, de esthetische variant XblocPlus. Met die variant zijn er zelfs nog minder blokken nodig voor eenzelfde golfbreker. Ook hebben we een kleinere variant Xstream flexibele kribben bedacht die de vaargeul van een rivier op zijn plek houdt. En inmiddels hebben we gemerkt dat niet alleen wij fan zijn van onze golfbrekerblokken. Ook planten en dieren zijn er gek op. Ze wonen en schuilen graag op en tussen de blokken.
 

Xbloc: duurzame beschermer tegen de zee en fantastische plek voor planten en dieren

Beton- en CO2-besparing

In de afgelopen twintig jaar hebben wij wereldwijd meer dan 740.000 blokken geplaatst. In veel verschillende formaten van 0,75 m3 (1.8 ton) tot en met 18 m3 (43 ton). In totaal is hierbij 6.8 miljoen ton aan beton toegepast. Dat is uiteraard veel beton. Maar het betekent ook dat we veel beton en CO2-uitstoot hebben bespaard. Als al die havenprojecten, zeedijken en kunstverdedigingswerken waren gebouwd met andere oplossingen was er veel meer beton verbruikt.  

Pieter Bakker, commercieel manager bij BAM Infra Nederland: ‘Om in te schatten hoeveel beton en CO2 we in twintig jaar hebben bespaard, moeten we onze Xbloc projecten vergelijken met andere beschikbare technologieën. Dat is geen eenvoudige opgave, omdat het afhangt van veel details zoals bijvoorbeeld het gebruikte materieel. Andere enkel-laags blokken gebruiken 10% extra beton en dubbel-laags blokken zelfs 2x zoveel beton. Een vergelijking met deze twee technologieën leidt tot een totale betonbesparing in de afgelopen 20 jaar tussen de 680.000 ton en 6.8 miljoen ton beton. De werkelijkheid ligt tussen die twee getallen. Maar als je beseft dat we op het project de Afsluitdijk waar 75.000 XblocPlus blokken liggen, alleen al 480.000 ton aan beton hebben bespaard, plaatst dit in een duidelijker perspectief.’
 

Een andere belangrijke parameter is het betonmengsel: in Nederland gebruiken wij vaak een relatief CO2 arm betonmengsel met hoogovencement, terwijl in het buitenland vaak puur portlandcement en mengsels met vliegas gebruikt worden.

Pieter vervolgt: ‘Om een globale inschatting van de CO2-besparing te maken, hebben wij aangenomen dat 25% van de projecten is uitgevoerd met hoogovencement, 50% met vliegas en 25% met puur portlandcement. Voor de betonbesparing tussen de 680.000 ton en 6.8 miljoen ton leidt dit tot een CO2-besparing tussen de 75.000 ton en 750.000 ton.

Duurzame proeftuinen 

De doorontwikkeling op duurzaamheid en biodiversiteit van onze golfbrekerblokken doen wij niet alleen. Met een duurzame proeftuin stimuleert en faciliteert Rijkswaterstaat innovatieve ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de duurzame ambitie om in 2030 30% minder CO2-uitstoot te behalen. In de proeftuin Afsluitdijk biedt Rijkswaterstaat acht partijen uit de betonsector de kans hun duurzame betonmengsels in de praktijk te testen. Inmiddels liggen daar 32 innovatieve XblocPlus blokken die gebruikt worden ter versterking van de Afsluitdijk en die goed worden gemonitord. Ook in de Proeftuin Golfbreker IJmuiden liggen inmiddels 24 XblocPlus met duurzame betonmengsels. Zeven daarvan zijn vervaardigd met behulp van ECOncrete bio-verbeterende betontechnologie, waarvan bewezen is dat het de biodiversiteit in de mariene infrastructuur verbetert. We zullen deze blokken in de nabije toekomst monitoren op groei van het zeeleven

Op naar de komende 20 jaar

Twintig jaar Xbloc ervaring op zak, betekent zeker niet dat we klaar zijn met de ontwikkeling van onze golfbrekeroplossingen. Naar de toekomst toe willen wij het betonverbruik en de CO2-uitstoot op onze projecten nog verder verlagen. Daarnaast blijven wij zoeken naar oplossingen voor stimulatie van meer biodiversiteit. Decarbonisatie en biodiversiteit passen in de doelstellingen die BAM heeft geformuleerd binnen haar strategie ‘Building a sustainable tomorrow’. Binnen die strategie heeft BAM ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

Bas Reedijk, afdelingshoofd bij BAM Infra Nederland: ‘We willen onze doestellingen realiseren door in de toekomst de golven nog effectiever af te remmen. Als dat lukt, kunnen we een dijk of golfbreker lager maken. Dit scheelt beton, maar ook veel stenen. Daarnaast willen we ook in het buitenland onze CO2-uitstoot verder verlagen door toepassing van meer duurzamer beton. Ook ontwikkelen wij blokken die de biodiversiteit in een Xbloc project verhogen, door getijdepoelen en door een complexer betonoppervlakte waar zeeleven zich gemakkelijker aan kan hechten. En niet te vergeten….we werken ook hard aan onze oplossing flexibele kribben Xstream. Hiermee kunnen we de CO2-uitstoot van rivierwerken en bodembeschermingen voor offshore wind projecten flink verlagen en bovenal ruimte bieden voor biodiversiteit.’
 

Deel op social media