Verbeteren bereikbaarheid Eemnes met aansluiting op HOV-netwerk en uitbreiding afslagen A27

We gaan de bereikbaarheid en ontsluiting van Eemnes verbeteren. Hiervoor realiseren we de aansluiting van Eemnes op het netwerk van het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Dit doen we door Eemnes te voorzien van HOV-haltes, P+R-terreinen en een HOV-busbaan bij de toe- en afrit van de A27. Ook passen we twee wegen binnen Eemnes aan om te zorgen voor een betere doorstroming van het autoverkeer van en naar de A27. Door deze mobiliteitsoplossing wordt het reizen met de bus gestimuleerd en nemen de files af. In november van dit jaar starten de werkzaamheden en deze zijn naar verwachting in juli 2024 klaar.

Aanleg snelle busbaan en verbeteren doorstroming verkeer

Door de aanleg van de nieuwe, snelle busverbinding verbetert de regionale bereikbaarheid en komt er een vlotte verbinding met Hilversum, Blaricum, Huizen, Utrecht en Amsterdam. We realiseren naast de HOV-busbaan en haltes ook twee P+R-terreinen voor de gemeente Eemnes om de overstap van automobilisten op het HOV te bevorderen. Om de doorstroming van het verkeer van de afrit en naar de toerit van de A27 bij Eemnes te verbeteren, verbreden we de Zuidersingel, leggen we extra rijstroken aan en plaatsen we verkeersregelinstallaties bij de kruisingen. Ook verbreden we de Verlegde Laarderweg. De werkzaamheden maken deel uit van het grotere plan ‘Bereikbaar Eemnes – Zuidersingel en HOV'

Theo Reijn, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling van gemeente Eemnes: ‘Nu is er nog een bus die één keer in het uur naar Hilversum gaat; straks de snelle bus die in de spits zes keer in het uur gaat en je in een kwartiertje in Hilversum brengt. En met één keer overstappen ben je ook snel in Amsterdam of Almere. Maar ook met de auto wordt Eemnes beter bereikbaar en moeten we eindelijk van de dagelijkse files om Eemnes in te komen zijn verlost.’

Maatregelen tijdens werkzaamheden voor doorstroming en veiligheid verkeer

Om tijdens de werkzaamheden de doorstroming van het verkeer zo min mogelijk te hinderen, leggen we een tijdelijke rotonde aan bij de af- en toerit van de A27 op de Zuidersingel. Ook leggen we aparte bouwwegen aan voor het werkverkeer. We nemen maatregelen om de veiligheid van weggebruikers en medewerkers tijdens de werkzaamheden op deze drukke verkeersaansluiting te waarborgen door het plaatsen van afzettingen. Zetten bebording en tekstkarren in om te communiceren over de aangepaste situatie en de snelheidslimiet. Daarnaast plaatsen we op de Verlegde Laarderweg een speciale flitspaal om weggebruikers bewust te maken zich aan de gehanteerde snelheid te houden. Voor elke weggebruiker die zich aan de aangepaste maximumsnelheid houdt, doen we via een digitale spaarpot een donatie aan een goed doel dat nog wordt bepaald. 

Fred-Jan Moll, regiodirecteur bij BAM Infra Nederland: ‘We zijn trots om een bijdrage te leveren aan een beter bereikbaar Eemnes. En daarbij onze expertise in te kunnen brengen om te zorgen voor zo min mogelijk hinder tijdens de werkzaamheden en een veilige situatie voor zowel voor de weggebruikers als voor de BAM-medewerkers.’ 
 

Op dinsdag 17 oktober hebben Theo Reijn, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, en Fred-Jan Moll, regiodirecteur bij BAM Infra Nederland, de handtekeningen gezet onder het contract voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente Eemnes.

Deel op social media