Start vierjarig asfaltonderhoud op duurzame wijze in gemeente Roosendaal

We voeren de komende vier jaar asfaltonderhoud uit in Roosendaal en de omliggende dorpen Wouw, Moerstraten, Wouwse Plantage, Heerle en Nispen. Doel van het onderhoud is het verlengen van de levensduur van de wegen. We passen bij het onderhoud duurzame asfaltmengsels toe en voeren de werkzaamheden volledig emissieloos uit. Daarnaast introduceren we een digitale oplossing, die toekomstig onderhoud van de wegen voor de gemeente Roosendaal voorspelbaar maakt. Vorige week zijn we in Moerstraten gestart met de eerste onderhoudswerkzaamheden.

Duurzaam onderhouden

De duurzame aanpak van het asfaltonderhoud past bij de klimaatdoelstellingen van de gemeente Roosendaal om in 2050 CO2-neutraal en klimaatbestendig te zijn. Bij de toepassing van asfaltmengsels willen we zoveel mogelijk gebruikmaken van de materialen uit de oude wegen in Roosendaal. Ook passen we lage temperatuurasfalt toe. Dit asfaltmengsel is geproduceerd bij een temperatuur van 110 in plaats van 165 graden Celsius. Deze lagere temperatuur leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot met dertig procent. We voeren de werkzaamheden volledig emissieloos uit, van asfalteren tot aan het transport. En zetten hierbij onze emissieloze grote asfaltset in. Deze complete materieelset bestaat uit een elektrische wals, elektrische asfaltspreidmachine, asfaltspreidmachine met waterstofverbrandingsmotor, elektrische tandemtrilwals, elektrische kleine wals, hybride kleefauto en een elektrische keet. 

Digitalisering 

Naast het op duurzame wijze verlengen van de levensduur van de wegen maken we het toekomstig onderhoud voor de gemeente Roosendaal voorspelbaar. Vooraf inspecteren we de wegen en brengen we hersteladvies uit. Vervolgens voeren we asfaltonderhoud uit. Daarna verzamelen we de digitale informatie over de staat van de wegen en leggen dit vast in een dashboard. Daarmee kan de gemeente toekomstige schades eenvoudig vooraf herkennen en is zij in staat tijdig onderhoud te plannen. 

Startsein werkzaamheden

Vorige week zijn we gestart met de eerste werkzaamheden aan de Moerstraatsweg in Moerstraten. We vervangen hier 2,2 kilometer asfalt, waarbij we in de tussenlaag lage temperatuurasfalt toepassen. Daarnaast plaatsen we SecuBric-blokken als bermverharding. Door het open karakter van deze blokken wordt het regenwater geïnfiltreerd in de grond. Door begroeiing hebben de blokken een natuurlijkere uitstraling dan traditionele bermverharding. Wethouder Arwen van Gestel van gemeente Roosendaal en Bram de Mooij, directeur productie bij BAM Infra Nederland hebben in Moerstraten tijdens een projectbezoek het officiële startsein gegeven voor het vierjarig contract. 

Arwen van Gestel: ‘Gemeente Roosendaal werkt samen met haar partners continu aan een duurzame en toegankelijke opwaardering van de openbare ruimte. Door het afsluiten van dit duurzame asfaltonderhoudscontract zetten we als gemeente een volgende belangrijke stap naar het behalen van onze doelen.‘

Passend bij duurzaamheidsambities

Het vierjarig onderhoudscontract met de gemeente Roosendaal geeft uitvoering aan de BAM-strategie ‘Building a sustainable tomorrow’. Daarin zijn duurzaamheid en digitalisering naast industrialisatie de centrale thema’s. We willen een leidende rol spelen in het bouwen aan een duurzame toekomst. Dit doet we samen met partners en opdrachtgevers om niet alleen ons eigen werk, maar de hele keten te verduurzamen. We willen samen bouwen aan een mooier Nederland. 

Deel op social media