Afronding laatste werkzaamheden transformatorstation voor drie windparken

Samen met TenneT bouwden wij het transformatorstation in Wijk aan Zee. Het station sluit de windmolenparken Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en (west Beta) op zee aan op het hoogspanningsnetwerk van Nederland om een verdere groei van duurzame energie mogelijk te maken. In september 2022 waren onze civiel-bouwkundige werkzaamheden hiervoor klaar. Op dinsdag 31 oktober was de laatste mijlpaal: de oplevering van een zo duurzaam mogelijke terreinafwerking. 

Groene stroom

In maart dit jaar was de netaansluiting voor het windpark Hollandse Kust (noord) klaar. En kon er ‘groene stroom van zee’ van het eerste windpark (geëxploiteerd door CrossWind) aan land gebracht worden. Hiervoor bouwden wij een transformatorstation in Wijk aan Zee, bestaande uit een transformatorstation en het 380kV schakelstation. Het transformatorstation zet de groene stroom van de windmolenparken van 220 kilovolt om naar 380 kilovolt. En sluit drie windmolenparken Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west Alpha) en Hollandse Kust (west Beta) op zee aan op het hoogspanningsnetwerk van Nederland. Vanaf dit station gaat de stroom vervolgens naar het schakelstation. Daarvandaan kan de stroom naar het landelijk 380 kV-netwerk. De drie windparken wekken jaarlijks een hoeveelheid elektriciteit op die vergelijkbaar is met het jaarlijks verbruik van vijf miljoen huishoudens.

Duurzame terreininrichting

In 2022 rondden we reeds de civiel-bouwkundige werkzaamheden af. De afgelopen periode richtten we ons vooral op de terreininrichting. TenneT hanteert hierbij duurzaamheid als uitgangspunt. Met onder andere grasbetonstenen, gebiedseigen grond en het toepassen van helmgras als begroeiing. We werkten het terrein af met de topleeflaag afkomstig uit de omgeving, waardoor de duinachtige gewassen straks weer volop kunnen bloeien en groeien. Op de geluids- en zichtwal, de buitenbermen, zijn lokaal voorkomende planten geplant. Het station gaat daarmee veel meer op in de omgeving. 

Transformatorstation Wijk aan Zee windparken BAM duurzaam energietransitie

Vergroening

Verder richtten we ons op de vergroening van het station. Zoals het inpakken van transformatoren met geluidshuizen. Deze betoncellen, waarin de (shunt)reactoren staan, zijn door het bedrijf Merford bekleedt met akoestische panelen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat er minder geluid van het station te horen is in de omgeving. Het duurzame karakter kenmerkt zich ook door onder andere energiearme installaties in de gebouwen en PV-panelen op diverse gebouwen.

Bouwteam

Met TenneT werkten we samen in een bouwteamverband. In 2019/2020 bouwden we al samen het transformatorstation voor het windpark Hollandse Kust (zuid) op de Maasvlakte. Die opgedane ervaring en kennis zetten we in bij het ontwerp en de bouw van dit transformatorstation. Gezien het korte tijdsbestek voor het bouwen van transformatorstation in Wijk aan Zee, was het bouwteam een essentiële factor om goed gebruik te kunnen maken van elkaars expertise voor een robuuste planning en een efficiënt ontwerp. In een constructieve samenwerking (openheid, transparantie, korte lijnen) was er veel ruimte voor het meedenken in oplossingen, alternatieven en flexibiliteit. 

Klimaatdoelstellingen

We kunnen niet meer zonder elektriciteit. De vraag naar elektriciteit neemt verder toe door de groei van onder andere elektrisch vervoer, gebruik van warmtepompen en door elektrificatie van de industrie. Nederland wil klimaatneutraal zijn in 2050. Dan gebruikt iedereen in Nederland alleen nog maar duurzame energie. In 2030 is het de bedoeling dat we al 21 Gigawatt aan windenergie opwekken. Hernieuwbare energiebronnen zijn de sleutel tot de energietransitie. Dat is afgesproken in het Energieakkoord. Om dat doel te halen, moeten we onder andere meer windenergie opwekken. Op land én op zee. De aanleg van een elektriciteitsnet op zee is daar een belangrijk onderdeel van.

Transformatorstation Wijk aan Zee windparken BAM duurzaam energietransitie

Deel op social media