Operatie Brugrenovatie: grip veroveren, grip houden

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

BAM Infra Nederland heeft samen met beton- en staalreparateur SealteQ en Nebest Adviesgroep een innovatief programma ontwikkeld om betonnen bruggen zoveel mogelijk te renoveren met een seriematige totaalaanpak.

Om de levensduur van bruggen te verlengen staan beheerders zoals gemeentes en provincies voor een grote uitdaging. Want hoe is het met de staat van de bestaande betonnen bruggen gesteld, en hoe kan je dat beoordelen? Wij zien als consortium met SealteQ en Nebest de noodzaak van slimme, efficiënte oplossingen voor deze opgave. Wat eerst nodig is, is inzicht in de constructieve toestand van de kunstwerken. Vaak ontbreekt het hieraan, of zijn de gegevens te versnipperd om een volledig beeld te krijgen.

Samen met SealteQ en Nebest richten wij ons op de levensduurverlenging van zoveel mogelijk betonnen bruggen. Dankzij een seriematige aanpak is de renovatie een strak geleid proces dat heel efficiënt wordt uitgevoerd.

Met het renoveren voorkomen we dat bruggen en viaducten moeten worden vervangen. Dat is duurzaam, vanwege een beperkte CO₂-uitstoot en minder inzet van nieuwe grondstoffen en materialen. Daarnaast borgen we ook veiligheid en beperken we overlast voor de omgeving. Tijdens Infratech 2023 tekenden de 3 partijen de samenwerkingsovereenkomst.

Totaalaanpak

Onze aanpak richt zich niet alleen op de renovatie maar ook op advies vooraf en een vinger aan de pols nadat de brug is gerenoveerd. Met onze brede expertise, een uitgebreid netwerk en spreiding in het land hebben we alle disciplines onder één dak. Nick Overkamp, constructeur en conceptmanager BAM Infra Nederland: “Het afgelopen jaar hebben we deze aanpak concreet gemaakt en getest. Inmiddels worden de eerste twee bruggen gerenoveerd: de Markbrug in Moerdijk en de Nollenbrug in Noord-Holland. Dit proeft naar meer, wij zijn klaar om verder uit te breiden.”

Levensduurverlenging in drie fasen

Het seriematig renoveren van bruggen is een stuk duurzamer dan dat deze worden vervangen. We maken namelijk gebruik van bestaand materiaal en het is geen grote logistieke operatie. Bovendien kan de brug tot 30% worden versterkt.

De totaalaanpak bestaat uit drie fasen:

  1. Inspectie & renovatieadvies

Dat wil zeggen een inspectie van de bruggen middels een drone, historische data en een fysieke inspectie. Op basis daarvan volgt er een integraal renovatieadvies waarvan de opdrachtgever keuzes kan maken.

  1. Duurzame seriematige renovatie

Een team van vaste partners voert de werkzaamheden uit en zorgt daarbij ook voor omgevingsmanagement. Daarmee houden we rekening met optimale bereikbaarheid en minimale verkeershinder.

  1. Service & monitoring

Een online dashboard op basis van de vergaarde kennis, geeft inzicht in de onderhoudsstaat en benodigde eventuele toekomstige maatregelen.

Opdrachtgevers hebben de klus, samen met de markt, de komende decennia te klaren, terwijl de middelen beperkt zijn. Dat geldt niet alleen voor de budgetten, maar ook voor vakmensen, grondstoffen en materialen. De oplossingen moeten vooral duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn, gericht op vergaande efficiëntie en circulariteit. Operatie Brugrenovatie biedt de oplossing: grip veroveren, grip houden, seriematig renoveren en een seriematige totaalaanpak.

Neem voor meer informatie contact op met Sander den Blanken

Fotografie: Jeroen Bukman

Deel op social media