Met onderdoorgangen maken we N359 veiliger

Met onderdoorgangen maken we N359 veiliger

Met de aanleg van drie onderdoorgangen in de N359 maken we in opdracht van provincie Friesland de weg veiliger. We wonnen de ‘Best Value’-aanbesteding. Op dinsdag 13 september tekenden Gertjan Veldkamp, directeur Verwerving bij BAM Infra Regionaal, en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder het contract.

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Na een intensief aanbestedingstraject en grondige voorbereidingen hebben we een ontwerp gemaakt voor drie ongelijkvloerse kruisingen in de N359. De onderdoorgangen maken de weg straks veiliger voor zowel auto- als fietsverkeer. Voor fietsers leggen we een apart fietspad aan in de onderdoorgang, zodat ze veilig en ongehinderd onder de weg door kunnen rijden.

“Het is belangrijk dat onze provinciale wegen zo veilig mogelijk zijn”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. "Met dit project zetten we daarin een belangrijke stap.”

Hinder beperken

Om de hinder voor het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, leggen we tijdelijke bypasses en rotondes aan. Zo kunnen (vracht)auto’s, landbouwvoertuigen en fietsers veilig langs de werkzaamheden rijden. Verkeer hoeft niet om te rijden, met uitzondering van enkele weekendafsluitingen vanwege het aanleggen of verwijderen van de bypasses.

“Dit project laat zien waar we als BAM goed in zijn: een weg aanleggen die veiliger, sneller en ook duurzaam is. Want we hergebruiken maar liefst 98 procent van het materiaal”, aldus Gertjan Veldkamp. Samen met provincie Friesland zorgen we ervoor dat de N359 weer toekomstbestendig is.”

Deel op social media