Oplevering Vechtdal Verbinding is een feit

Oplevering Vechtdal Verbinding is een feit

Vrijdag 1 juli 2022 was een bijzondere dag op het project Vechtdal Verbinding. Ons werk op dit project is afgerond. Vrijdag leverden wij het op aan onze opdrachtgever provincie Overijssel. Die droeg het op haar beurt weer over aan de nieuwe beheerders. Deze mijlpaal is een jaar eerder bereikt dan gepland! Een prestatie waar alle partijen trots op zijn.

Vlotter en veiliger

De Vechtdal Verbinding is een tientallen kilometers lang wegtraject. Vanuit het oosten van Overijssel via de N340, N48 en N377 naar Zwolle, Ommen, Hardenberg en omgekeerd. De afgelopen jaren hebben we hier de wegen grondig aangepakt en aangepast. De verkeersverbeteringen zijn divers van aard: van een nieuw tracé, rotondes, aanpak kruisingen, realisatie viaducten, ecoduct en fietstunnels tot de herinrichting van Nieuwleusen.

Samen met Dura Vermeer en FL B.V. werkten we in opdracht van provincie Overijssel aan de Vechtdal Verbinding. Met als gezamenlijk doel een veiligere en vlottere doorstroming van het verkeer.

'Ik ben trots dat we met onze combinatie BAM-Dura-FL het project Vechtdal Verbinding op 1 juli hebben kunnen opleveren. Trots op ons  team.  En op de samenwerking met de provincie Overijssel. Dit project is een voorbeeldproject: zo wil je het samen doen!'

André Pik, projectmanager BAM Infra Nederland

‘Teruggeven’ van de wegen

Vrijdag was dan het formele moment van overdracht en tekenden betrokken bestuurders voor het weer overnemen van de weg. De provincie Overijssel heeft het beheer van de wegen rond de N340, N377 en N48 ‘teruggegeven’ aan Rijkswaterstaat, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeentes Ommen, Hardenberg, Dalfsen, Zwolle en De Wolden.

Duurzaamheid

De Vechtdal Verbinding is ook een project waar we circulair hebben gebouwd. Dit is in lijn met BAM’s ambitie om een circulair werkend bouwbedrijf te zijn. Op de Vechtdal Verbinding hergebruikten we materialen en probeerden we afval te verminderen. Bijvoorbeeld door asfalt van gerecycled materiaal toe te passen. Wat hebben we allemaal precies gedaan? Daar vertellen we je binnenkort meer over.

Deel op social media