Een vernieuwd HittePlein voor de klimaatbestendige stad

Een vernieuwd HittePlein voor de klimaatbestendige stad

De zomers worden steeds warmer en droger. Én als het regent, dan regent het veel en hard. Op het HittePlein op de TU Delft Campus, onderzoeken The Green Village en diverse ondernemers hoe wij ons kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. BAM Infra Nederland draagt hieraan graag bij door dit plein opnieuw in te richten. Een initiatief dat goed aansluit op onze doelstellingen op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

Een plek voor onderzoek, kennis, ervaring en ideeën

Hittestress komt steeds vaker voor in Nederland, vooral in dichtbebouwde gebieden en op pleinen zonder enkele vorm van groen. Als gevolg van hetere en drogere zomers kunnen de temperaturen flink oplopen. Dit heeft zowel effect op de gezondheid van mensen als op de infrastructuur die minder goed functioneert.  Maar ook op kanalen, rivieren, vijvers en parken, oftewel de watervoorraad van mens, dier en groen. Met het HittePlein faciliteert The Green Village op de TU Delft Campus een plek om kennis, ervaring en ideeën op te doen over klimaatadaptief inrichten. En proeftuin voor onderzoekers, ontwerpers en ondernemers om hun ideeën en concepten rondom het thema hittestress in de stad te valideren en anderen te inspireren.

 

Samen op weg naar een klimaatadaptief plein

Het in 2020 geopende HittePlein (800 m2) is nu nog een lappendeken van stelconplaten met enkele vlakken waar een civiele innovatie ligt. Voor The Green Village gaan wij dit plein opnieuw inrichten en veranderen in een klimaatadaptief plein, naar een eerder ontwerp van architect en onderzoeker Eva Stache.

Bas de Jong, projectleider BAM Infra Nederland: ‘Deze nieuwe inrichting realiseren wij samen met The Green Village, TU Delft, studenten en ondernemers. Zo krijgen ondernemers tijdens de ontwerpfase gelegenheid hun innovatie te presenteren, zodat we die kunnen integreren in het definitieve ontwerp. Op de grote vlakken groen en stroken verharding in het nieuwe ontwerp kunnen ondernemers met de hulp van  studenten van verschillende onderwijsinstellingen hun innovaties testen.’

Naast de nieuwe inrichting verzorgen wij ook de benodigde elektra, watervoorziening en sensoren. En we zorgen er voordat deze proeftuin voor onderzoek en innovatie ook een verblijfsruimte blijft. Ook tijdens de werkzaamheden. Het uitvoeringsontwerp is gereed in oktober 2022, waarna de uitvoering start.

Deel op social media