Den Haag Centraal geschikt maken voor uitbreiding treinverkeer

Den Haag Centraal geschikt maken voor uitbreiding treinverkeer

De ombouw van het spooremplacement van Den Haag Centraal hebben we gegund gekregen. Opdrachtgever ProRail speelt met de ombouw van het emplacement Den Haag Centraal in op het groeiende aantal reizigers en goederen per spoor.


Meer intercity’s en sprinters

In twee stappen wil ProRail het aantal intercity’s en sprinters in de dienstregeling naar Leiden en Rotterdam uitbreiden. Het emplacement van Den Haag Centraal is in z’n huidige vorm niet geschikt voor deze uitbreiding.

Duurzame aanpak

Het project omvat onder meer het ombouwen van het emplacement op Den Haag Centraal, het aanpassen van de perronsporen en perrons, het saneren van spoorwissels, maar ook aanpassing van de infrastructuur op de Laan van NOI. En als meest duurzame bouwbedrijf gaan we dat op een duurzame manier doen. Door het gebruik van duurzame nieuwe materialen, maar ook door het hergebruiken van vrijkomende materialen. En met minimale stikstofdepositie en CO2 uitstoot. Door onder meer het inzetten van elektrisch materieel waaronder het nieuwste lid van onze duurzame familie; de elektrische krol.


Michel van den Munckhof, directeur BAM Infra Rail: “We zijn supertrots dat we dit project kunnen gaan realiseren! Met onze krachtige focus op een duurzame aanpak en een werkmethode die optimaal aansluit op de planning en fasering hebben we ons weten te onderscheiden. Samen met partner Arcadis gaan we aan de slag om Den Haag Centraal klaar te maken voor de toekomst.”

Michel Marijnissen, projectmanager ProRail: “Wij zijn trots en blij dat we onder de huidige marktomstandigheden toch een meer dan geschikte realisatiepartner hebben gevonden voor de ombouw van het emplacement Den Haag Centraal. Onze opdrachtgever -het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat- heeft moed en lef getoond door met ons deze aanbesteding door te zetten en daarmee het station Den Haag Centraal klaar te maken voor meer, comfortabeler en betrouwbaarder treinvervoer. De stad Den Haag, NS en de reiziger profiteren straks van een beter ingericht sporennetwerk dat klaar is voor de toekomst. We zijn deze betrokken partners dankbaar voor hun medewerking en wensen onze bouwer een voorspoedige en veilige realisatie toe. Samen voor een beter bereikbaar Den Haag!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gefaseerde ombouwen terwijl ‘de winkel open blijft’

We gaan de ombouw doen terwijl het station in bedrijf blijft, om zo de overlast voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. De start van de werkzaamheden is gepland in 2022 waarbij we eerst het ontwerp gaan maken en de daarvoor benodigde onderzoeken en opnames doen. In 2023 gaan we tijdens de eerste buitendienststellingen daadwerkelijk starten met ombouwen van het emplacement. Gefaseerd werken we vervolgens tijdens meerdere grote buitendienststellingen verder tot de oplevering van het emplacement die is gepland in 2025.

Deel op social media