Verbeteren van bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving door aanleg van N346

Verbeteren van bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving door aanleg van N346

De aanleg van de N346 Schakel Achterhoek-A1 in de gemeente Lochem hebben we gegund gekregen. We werken nu de impressies verder uit tot een definitief ontwerp. Naar verwachting starten we rond maart 2023 met de eerste zichtbare werkzaamheden in het gebied.

Nieuwe provinciale weg N346

Bij Lochem ontbreekt een doorgaande route voor het regionale verkeer tussen de A1 en de Achterhoek. Daarom leggen we in opdracht van provincie Gelderland deze nieuwe provinciale weg aan vanaf de Rengersweg (N332) tot aan de Nettelhorsterweg (N825). Deze doorgaande weg met wegnummer N346 vormt de schakel tussen de Achterhoek en de A1. De nieuwe provinciale weg is voor de zomer van 2025 open voor het verkeer. 

Nieuwe brug en viaducten

De bijna 4 kilometer nieuwe provinciale weg die wij gaan aanleggen, krijgt een aantal kruispunten en een brug over het Twentekanaal. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het regionale verkeer van en naar de Achterhoek en de stad Lochem. Langs de Kwinkweerd en de Goorseweg leggen we parallelwegen aan voor lokaal verkeer. Door het scheiden van het lokale verkeer met het doorgaande verkeer verbeteren we ook de verkeersveiligheid. Daarnaast leggen we een nieuwe fiets- en voetgangersbrug aan tussen de bestaande Lochemse brug en het station.

Michael van den Hoonaard, directeur BAM Infra Projecten: ‘We zijn erg trots dat we dit prachtige, integrale project mogen realiseren. In de eindsituatie is de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd en de kwaliteit van de leefomgeving versterkt. In samenwerking met ontwerpbureau wUrck, constructiebedrijf Aelterman en ingenieursbureau Stendess hebben we de expertise in huis om dit project tot een succesvol eindresultaat te brengen.’

  

Verantwoordelijk voor onderhoud

Nadat we de werkzaamheden hebben afgerond zijn we vijftien jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoud aan de nieuwe brug over het Twentekanaal en de fiets- en voetgangersbrug. De verwachting is dat we de werkzaamheden in 2025 hebben afgerond.

 

Deel op social media