HOV ’t Gooi: Oplevering Natuurbrug Anna’s Hoeve in Hilversum

HOV ’t Gooi: Oplevering Natuurbrug Anna’s Hoeve in Hilversum

Maandag 25 april 2022 is de nieuwe Natuurbrug Anna’s Hoeve in Hilversum opgeleverd. Met dit ecoduct krijgen dieren een groter aaneengesloten leefgebied waardoor hun overlevingskansen toenemen.

Samen met de faunatunnel onder de A27, die in 2018 is aangelegd, vormt de natuurbrug in Anna’s Hoeve de zogenoemde Groene Schakel die de natuur tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug met elkaar verbindt.

Marc Draak, BAM procesmanager HOV in ’t Gooi, vertelt trots: “De oplevering van Natuurbrug Anna’s Hoeve is de laatste schakel in het na 80-jaar weer verbinden van het natuurgebied Utrechtse Heuvelrug met de Randmeren. Als BAM Infra Nederland hebben we meegeholpen aan het herstellen en realiseren van meer biodiversiteit in het Goois Natuurreservaat. Een mooi voorbeeld van duurzaamheid waar we als BAM voor staan: een combinatie van civiele bouw om de natuur te verbeteren.”

Op veel plekken wordt de natuur doorsneden door wegen en spoorlijnen: het belemmert dieren de oversteek te maken van het ene natuurgebied naar het andere. Ook planten hebben hinder van de barrières: zaden verspreiden zich namelijk vaak via de huid of vacht van dieren. Met de nieuwe natuurbrug in Anna’s Hoeve kunnen dieren straks in 1x het spoor, de busbaan, de weg en het fietspad over. Om al deze infrastructuur veilig te kruisen is de natuurbrug extra hoog (8 meter) en breed (50 meter).

Samen met een aantal van onze BAM collega’s bezochten bestuurders van de provincie Noord-Holland, ProRail, gemeente Hilversum, het Goois Natuurreservaat en het meerjarenprogramma Ontsnippering de natuurbrug en het omliggende natuurgebied. Vanuit BAM Infra Nederland waren Michiel Langhout, Menno Moerman en Marc Draak aanwezig.

“Het project HOV in ’t Gooi is een project waarin vele aspecten bij elkaar komen: verbetering van het openbaar vervoer, veiligere verbindingen in de stad en herstel van de natuur. Vandaag is de ecologische verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de natuurgebieden rond Hilversum een feit. Met de opening van de natuurbrug hebben dieren de ruimte gekregen die ze nodig hebben. Mooi dat BAM Infra zo kan bijdragen aan een duurzame toekomst”, aldus Michel Langhout, Directeur BAM Infra Projecten.

Met het uitstrooien van het laatste heide choppermateriaal is de Natuurbrug voltooid en in gebruik genomen door de natuur. De genodigen helpen een handje mee.

Om ervoor te zorgen dat de natuurbrug straks optimaal functioneert, werkt de provincie sinds oktober vorig jaar aan een nieuwe inrichting van omliggende natuur. Door het instellen van rustgebieden en een variatie van bomen, heide en waterpartijen worden de gebieden rond de natuurbrug aantrekkelijker voor verschillende plant- en diersoorten. Gedeputeerde Esther Rommel: “Dieren moeten zich veilig genoeg voelen om de oversteek straks daadwerkelijk te maken. Daar helpen wij natuurlijk graag een handje bij”.

Het contractdeel van BAM Infra Nederland beslaat naast de natuurbrug ook de HOV-busbaan en de dubbellaags onderdoorgang onder het spoor in gemeente Hilversum. Deze worden later dit jaar opgeleverd.

 

 

Deel op social media