Emissieloos materieel bij rioolonderhoud in gemeente Apeldoorn

Emissieloos materieel bij rioolonderhoud in gemeente Apeldoorn

Vanaf 4 april voeren we de rioolwerkzaamheden voor gemeente Apeldoorn uit met elektrisch materieel: een elektrische minigraver, trilplaat en stamper. Op jaarbasis levert dit een reductie op van ruim 14.500 kilogram CO₂ en 7.000 gram stikstofoxide.

CO2-besparing van ruim 14.500 kg

De inzet van de elektrische minigraver,  trilplaat en stamper zorgen voor een besparing van zo’n 33 liter diesel per draaidag van acht uur. Dit komt neer op een reductie van ruim 14.500 kilogram CO₂ en 7.000 gram stikstofoxide op jaarbasis.

Cees Petersen, Unitleider Water en Riolering bij gemeente Apeldoorn: ‘Gemeente Apeldoorn heeft duurzaamheid en CO2-reductie hoog in het vaandel staan en als een van de speerpunten aangewezen. Met deze ontwikkelingen maken we binnen de rioleringbranch weer een stap in de goede richting. Ook wil gemeente Apeldoorn vooroplopen met maatschappelijke ontwikkelingen en de energietransactie.’

Nog meer voordelen

Naast de emissievoordelen maakt het elektrisch materieel aanzienlijk minder geluid dan de huidige machines op fossiele brandstof. Dit zorgt voor minder overlast voor de omgeving in binnenstedelijk gebied. Daarnaast is het beter voor de gezondheid van onze medewerkers en de omgeving, doordat zij minder uitlaatgassen inademen. Nog een voordeel is dat er door het gebruik van elektrisch materieel minder brandstoffen op de projectlocatie aanwezig zijn.

 

Elektrische minigraver, trilplaat en stamper

De elektrische minigraver is omgebouwd naar een elektrische variant. Deze machine heeft een elektromotor en een vaste accu. Op een volgeladen accu is de minigraver een draaidag van acht uur inzetbaar. De elektrische trilplaat en stamper hebben een elektromotor en een wisselbare accu. Vanaf mei zetten we ook een elektrische bandenzaag in voor het rioolonderhoud binnen de gemeente Apeldoorn. Met de gemeente Apeldoorn loopt het contract voor rioolonderhoud tot 1 januari 2025.

Duurzame oplossingen

Wij bouwen aan een duurzame leefomgeving. Wij willen een positieve milieu-impact hebben op en in die omgeving. Op materieelgebied doen wij dit door te investeren in emissieloos materieel. We zijn continu op zoek naar mogelijkheden om te verduurzamen. Wanneer emissieloos nog niet mogelijk is, zetten we in op het meest duurzame alternatief. Zo draait negentig procent van ons machinepark op Stage V motoren met HVO als brandstof.

 

 

Deel op social media