Binnenstad Delft in 2028 klaar voor de toekomst

Binnenstad Delft in 2028 klaar voor de toekomst

In samenwerking met gemeente Delft, netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf vervangen wij samen met BAM Energie & Water de komende jaren de kabels en leidingen in de ondergrond van de Delftse binnenstad. Doel van de samenwerking is om overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers te beperken, deze bijzondere binnenstad bereikbaar te houden en efficiënt gebruik te maken van financiële middelen en technisch personeel.

Klaar voor de toekomst

Om Delft klaar te maken voor de toekomst is het nodig om werkzaamheden aan kabels en leidingen in de ondergrond van de Delftse binnenstad uit te voeren. Met de ondertekening van het convenant ‘Samenwerken in de buitenruimte Binnenstad Delft’ bekrachtigen gemeente Delft, Stedin en Evides een goede onderlinge afstemming van de werkzaamheden, zoals de vervanging van het elektriciteitsnet, het gasnet, waterleidingen en de aanleg van een drainagestelsel.

Bereikbaarheid binnenstad

Wethouder Frank van Vliet van gemeente Delft: ‘Het vervangen van alle kabels en leidingen in de ondergrond van de historische Delftse binnenstad is een complexe opgave. Daarnaast gaat ook het reguliere onderhoud en de vervanging van bestaande infrastructuur door. Uiteraard willen we de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers tot een minimum beperken en de binnenstad goed bereikbaar houden. Dit convenant, waarin we heldere afspraken met elkaar maken, draagt hieraan bij.’

V.l.n.r. Annette Ottolini (algemeen directeur Evides), Trudy Onland (Chief Operations Officer Stedin en Frank van Wijk (wethouder gemeente Delft)

 

Planning

We zijn al in oktober gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de eerste fase (Achterom, Lange Geer, Breestraat). Eerst vervangen we de hoofdleidingen voor gas en water. Het gaat om in totaal 16 kilometer oude gasleidingen en 15 kilometer oude waterleidingen. Daarna sluiten we de nieuwe hoofdleidingen aan op de aansluitingen van woningen en/of panden. Tenslotte legt de gemeente de drainage aan. Dit is nodig om het grondwaterpeil in de binnenstad beter te reguleren. De werkzaamheden moeten in 2028 gereed zijn.

In gesprek met omgeving

Bewoners en ondernemers in de binnenstad ontvangen tijdig bericht over geplande werkzaamheden. Wethouder Frank van Vliet: ‘We hebben veel aandacht voor de omgeving. Bewoners met vragen kunnen bij een centraal aanspreekpunt terecht. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen en belangen, maar overlast kunnen we helaas niet geheel voorkomen. Daarvoor vragen we ook begrip van onze inwoners.’


Lees hier het bericht van gemeente Delft 

Deel op social media