Samen staan we sterk!

Samen staan we sterk!

Hoe behalen we onze duurzaamheidsdoelen en zorgen we voor voldoende capabele en gemotiveerde medewerkers? Dit soort vragen spelen binnen de infrastructuur. Het zijn niet alleen uitdagingen voor BAM Infra Nederland, maar ook voor onze opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers. Daarom organiseerden we eind september een relatiedag voor onze partners in het ECC Leiden. Met onderwerpen zoals duurzaamheid, innovatie en duurzaam personeelsbeleid op het programma de belofte voor een vruchtbare dag.

Geerd Satter, directeur Regionaal Wegen West: ‘Bij gemeenschappelijke uitdagingen is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven, zodat we van elkaar weten wat er speelt en begrip voor elkaar hebben. Door onze krachten te bundelen, kunnen we in de toekomst nog beter samenwerken met elkaar. En dat is nodig om de uitdagingen die op ons afkomen, aan te gaan en te overwinnen. BAM neemt graag als ketenregisseur en verbinder hierin het initiatief.’

Bewuste keuzes en standaardiseren

Tijdens deze dag kwam duurzaamheid als één van de gemeenschappelijke uitdagingen aan bod. BAM investeert in duurzaam materieel. Dat kunnen wij niet alleen. We zoeken hierin samenwerking met de markt en maken hierin bewuste keuzes. Eén van de deelnemers zei: ‘Inmiddels zijn we lekker op weg met elkaar, maar we hebben nog wel een flinke weg af te leggen. Nog niet iedereen is zover. Het gaat vaak om kleine stapjes. Als we meer kennis met elkaar delen en laten zien wat we doen, leren we van elkaar en brengen we zo de branche verder.’ Een andere deelnemer voegde daaraan toe: ‘Naast verduurzaming kunnen we ook meer standaardiseren. Waarom moet op elke putdeksel de naam van de gemeente staan en waarom zijn er zoveel soorten trottoirbanden? Dat maakt het onnodig duur en dat is niet nodig. Ook dit soort simpele dingen moeten we bespreekbaar maken.’

Duurzaam personeelsbeleid

Krapte op de arbeidsmarkt is een andere gemeenschappelijke uitdaging die tijdens deze dag is besproken. Duurzaam personeelsbeleid wordt steeds belangrijker. Gerard Murck, bedrijfsleider Regionaal Wegen West: ‘Capabele vakmensen vinden kost meer en meer moeite. Ook is er meer uitval van medewerkers door de constante hoge werkdruk. Of medewerkers die bewust kiezen voor een andere functie buiten de infra. Ook hierin kunnen we elkaar versterken. Hoe? Door samen na te denken hoe we op een creatieve manier nieuwe vakmensen kunnen werven en zij-instromers kunnen opleiden. Maar ook met elkaar na te denken hoe we bestaande medewerkers kunnen behouden.’

Een deelnemer uit de zaal zei: ’Laten we ook de jeugd niet vergeten. Voor elke tien medewerkers die met pensioen gaan, krijgen we er maar twee jonge medewerkers voor terug. Als infra branche moeten we op middelbare scholen al vertellen hoe interessant en tastbaar werken binnen de Infra is, zodat meer jongeren kiezen voor een Infra opleiding en we uiteindelijk meer nieuwe instroom krijgen.’

Op veel vlakken bij duurzaam personeelsbeleid kunnen we met elkaar samenwerken. Maar wat hebben we ons huidige personeel en nieuwe aanwas eigenlijk te bieden? Reacties zoals ‘Meer respect en waardering’, ‘een gezellige werkplek’, ‘minder hokjes-denken, niet alle medewerkers willen hun hele werkleven dezelfde functie uitoefenen’, ‘meer groepsgevoel creëren’ tot aan ‘beter inwerktraject’ en ‘goed luisteren naar de uitdagingen van jongeren en daar op inspelen’ kwamen er vanuit deze subgroepen naar voren.

  

Een veiligere en schonere bouw

Niet alleen samenwerken met externe partijen is essentieel, maar ook intern binnen BAM kunnen we veel van elkaar leren. Bijvoorbeeld hoe BAM Bouw en Techniek de logistiek regelt op grote projecten, zoals de Zalmhaventoren in Rotterdam. Logistics Manager & Stakeholdermanager Wouter van der Zwan deelde tijdens deze bijeenkomst zijn ervaring.

‘Toen ik vijf jaar geleden startte bij BAM, verbaasde het mij dat we op projecten vaak niet wisten wanneer goederen geleverd zouden worden. Daardoor stonden geleverde spullen dagenlang in de weg of wisten collega’s juist niet waar iets stond. Door het aangaan van een nieuwe samenwerking met onderaannemers hebben wij afspraken gemaakt over de logistiek en daarmee het logistieke proces enorm verbeterd. Voor de Zalmhaventoren hebben we een centrale hub-locatie in Rotterdam gecreëerd waar we alle goederen verzamelden. Met elektrische auto’s brachten we elke ochtend vroeg de juiste hoeveelheid goederen naar de juiste plaats op het project. Wat dit oplevert? Een veiligere en schonere bouw, een rustigere bouwlocatie waar collega’s zich volledig kunnen focussen op het werk en 50% productiviteitsverbetering. Met minder vervoersstromen, gelijk aan 385 vluchten tussen Amsterdam en Los Angeles. En onze onderaannemers? Die willen niets anders meer.’

Samen op weg

Met dit inspirerende verhaal vanuit BAM Bouw en Techniek in ons achterhoofd, sloten we de dag af met een reis in de tijd. Hoe zag innovatie er twintig jaar geleden uit en hoe zal het er in 2030 uitzien? Door samen een kijkje te nemen bij een aantal duurzame materieelstukken van BAM en van een aantal onderaannemers hebben we een beeld gekregen hoe de bouwplaats van de toekomst eruit ziet. Wouter de Loos, directeur Verwerving Regionaal Wegen West: ‘Deze dag heb ik veel positieve energie gevoeld. Er zijn veel initiatieven ontstaan die we met elkaar zullen uitwerken. Met vertrouwen gaan we samen op weg richting de toekomst.’

 

Deel op social media