Provincie Noord-Brabant kiest voor een veiligere N65 tussen Helvoirt en Vught

20 september 2021
Provincie Noord-Brabant kiest voor een veiligere N65 tussen Helvoirt en Vught

Provincie Noord-Brabant en BAM Infra Nederland hebben op donderdag 26 augustus het contract getekend voor de reconstructie van de N65 tussen Helvoirt en Vught. Naar verwachting start medio 2022 de bouw.

Een veiligere en stillere weg

De rijksweg N65 tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch is geliefd om zijn vele bomen en fraaie uitzichten en gehekeld om zijn drukte, lawaai en luchtvervuiling. Op het deel van de rijksweg N65 tussen Helvoirt en Vught bevinden zich momenteel diverse kruisingen met verkeerslichten en wegen met uitritten die direct uitkomen op de weg. Hierdoor is de weg onvoldoende veilig. Dit gedeelte van de N65 richten we daarom veiliger in door verkeerstromen van elkaar te scheiden en het aanleggen van rotondes en nieuwe fietsverbindingen. Ook komen er ecopassages die natuurgebieden met elkaar verbinden.

Patrick Kempenaar, Omgevingsmanager: ‘Om ook de leefbaarheid voor de bewoners te vergroten verminderen we de geluidbelasting op de directe omgeving door het toepassen van stil asfalt over de gehele lengte van de kern van Helvoirt en Vught én in een deel van het buitengebied. Daarnaast leggen we de weg over een lengte van circa 550 meter verdiept aan en plaatsen we bovenop de tunnelwanden extra geluidschermen. Zowel de tunnelwanden als de schermen hebben een geluidsabsorberende werking. En dit doen wij natuurlijk met verkeersfaseringen, zodat de directe omgeving niet de komende tijd een eind hoeft om te rijden.’

Zo komt de nieuwe weg eruit te zien.

 

 

Voorlopig van start met de voorbereidingen

Na een zorgvuldig doorlopen selectie en beoordelingsproces is het project eerder dit jaar door provincie Noord-Brabant voorlopig gegund aan BAM Infra Nederland. In de maanden hierna hebben we hard gewerkt om de plannen, in samenspraak met provincie Noord-Brabant, verder uit te werken in de zogenaamde ‘onderbouwingsfase’. Deze onderbouwingsfase hebben we afgerond met de ondertekening van het contract.

Uit aanvullend onderzoek blijkt dat de hoeveelheid stikstof door het project geen duidelijke gevolgen heeft voor de omliggende natuur. Aanvullend is door provincie Noord-Brabant besloten tot opkoop van stikstofruimte in de omgeving van de N65 (externe saldering) om de effecten op de natuur te minimaliseren. Afgelopen periode is daarom gestart met het maken van afspraken met stikstofaanbieders. Inmiddels zijn de antwoorden op het aanvullende onderzoek toegevoegd aan het N65-dossier dat nu bij de Raad van State ligt. Wanneer de uitslag van de Raad van State komt, is nog niet bekend.

Het Rijk, de provincie en de gemeente Vught hebben het project definitief gegund aan BAM Infra, zodat we alvast voorzichtig kunnen starten met de voorbereidingen.

Lees ook het persbericht van provincie Noord-Brabant

Deel op social media