Aad van der Horst Fellow Chartered Engineer

1 juli 2021
Aad van der Horst Fellow Chartered Engineer

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft prof. ir. Aad van der Horst, technisch adviseur bij BAM Infraconsult en emeritus hoogleraar in Construction Technology of Civil Engineering Structures aan de TU Delft, benoemd als Fellow Chartered Engineer. Als derde ontving hij deze bijzondere benoeming op 30 juni 2021 tijdens het hybride evenement ‘Kennis en Kunde, Sleutel tot succes?’.

De benoeming van Aad als Fellow Chartered Engineer is een erkenning van zijn leiderschap en professionele prestaties, waaronder zijn bijdragen in Nederland aan o.a. de Oosterscheldekering, de kademuren van de Tweede Maasvlakte, de Stadsbrug bij Nijmegen, de brug over het Hartelkanaal, de HSL-afzinktunnels en de Botlekspoortunnel. Ook bouwde hij, samen met collega’s, BAM Infraconsult uit van 70 medewerkers tot een internationaal befaamd bureau van ruim 400 medewerkers met buitenlandse vestigingen in Singapore en Cibubur (Indonesië). Zijn werk is voor de bouwbranche en voor Koninklijke BAM Groep van groot belang.

Aad: ‘Ik ben enorm blij met deze benoeming en de aandacht die ik daarbij kon geven aan het thema ‘kennis en kunde, sleutel tot succes’. Want om goed te zijn, in de zin van succesvol, moet er iets gebeuren dat meer is dan het bij elkaar brengen van disciplines en mensen. Er moet iets dynamisch ontstaan, synergie gebeuren, anderen toestaan invloed op je te hebben, zelfs op het raakvlak met jouw expertise. Want anderen hebben iets te brengen. Deze synergie moet plaatsvinden om tot het optimum te kunnen komen. En destijds, lang geleden bij de overgang van Construct naar Design Construct, hebben we ondervonden dat zoiets niet vanzelf gaat. Maar we hebben er veel van geleerd. En dat moet steeds weer worden doorgegeven.’

Van links naar rechtes: Aad van der Horst, Miguel Delcour (directeur KIVI) en de vrouw van Aad

 

Brug tussen wetenschap en praktijk

Aad doceerde bij het UNESCO Institute of Hydraulic Engineering aan jonge ingenieurs uit ontwikkelingslanden en bekleedde diverse (vrijwillige) functies, al dan niet werkgerelateerd. Al zijn activiteiten, zowel professioneel als maatschappelijk, komen ten goede aan de samenleving. Als ingenieur en hoogleraar heeft hij zo een brug geslagen tussen wetenschap en praktijk. In 2016 ontving Aad al de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn bijdrage aan de samenleving en in 2017 de ‘Medal of Merit’ van fib (International Federation for Structural Concrete).

Als derde in de rij

Het doel van het Chartership bij KIVI is het voortdurend stuwen van de professionele ontwikkeling van ingenieurs door levenslang leren, het stimuleren van innovatie, het borgen van kennis in het vakgebied en het verzekeren van de maatschappelijke dialoog en verantwoord handelen van de ingenieur. Dit Chartership draagt bij aan de ontwikkeling van techniek en onderscheidt de ingenieurs die daaraan bijdragen.

In Nederland vindt de toekenning van de titel Fellow Chartered Engineer (FCEng) voor de derde keer plaats. Ir. Edward Heerema FCEng (2016) en Jon Prichard FCEng (2017) gingen Aad al voor.

 

Deel op social media