Symbolische eerste paal verbetering IJpleinveer

15 maart 2021
Symbolische eerste paal verbetering IJpleinveer

Op maandag 15 maart slaan wethouder en voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, Egbert de Vries en Henk Post, directeur bij BAM Infra Regionaal, de symbolische eerste paal. Hiermee start de realisatie van het programma ‘Sprong over het IJ’. Samen met de gemeente Amsterdam werken we aan een betere oversteek van het IJ voor fietsers en voetgangers.

Nieuwe route 

Op dit moment maakt het IJpleinveer vanaf het Centraal Station een ruime bocht naar het IJplein in Amsterdam-Noord. Dat kan beter en sneller. Daarom verplaatst de route van de veerpont van het station naar de Ruijterkade Oost. Het oversteekpunt bij het IJplein in Noord blijft ongewijzigd.

Verplaatsen fiets-voetgangersbrug met weinig hinder 

In opdracht van gemeente Amsterdam verwijderen wij de oude fiets-voetgangersbrug. We plaatsen een nieuwe, bredere brug bij de Ruijterkade Oost. Ook breiden we de kade uit met twee nieuwe opstapplaatsen voor voetgangers en fietsers. De werkzaamheden zijn in januari gestart en naar verwachting zijn we eind december klaar. De werkzaamheden voeren we bijna allemaal uit vanaf het water. Zo kan het verkeer tijdens deze werkzaamheden nog steeds gebruikmaken van de Ruijterkade.  

Behoud monumentaal NACO-huisje 

Het voormalig, houten rederij huis, het NACO-huisje (rijksmonument), uit 1919 hebben we weggehaald en plaatsen we terug op een nieuwe locatie. Uiteraard gebeurt dit heel zorgvuldig. Het huis is in zijn geheel opgepakt en staat nu opgeslagen. Wanneer de werkzaamheden klaar, zijn plaatsen we het rijksmonument op de daarvoor gerealiseerde steiger. Stadsherstel Amsterdam neemt het vervolgens in beheer en verzorgt de restauratie.

Kortere reistijd en meer ruimte voor fietsers en voetgangers 

Met het programma ‘Sprong over het IJ’ wil Amsterdam de oversteek structureel verbeteren. Er wordt rekening gehouden met belangen van de stad, regio én die van de (internationale) scheepsvaart. Het verplaatsen van de veerpont verbetert de reistijd van fietsers door de logischer aansluiting op de bestaande fietsroutes. De oeververbindingen verbeteren de oversteek over het IJ. Hiermee maken we de groei van het aantal fietsers, voetgangers en openbaar vervoer mogelijk.

 

Deel op social media