30.000 ton PFAS-houdende grond verwerkt

30.000 ton PFAS-houdende grond verwerkt

De Grondreinigingscombinatie heeft de vergunning binnen om PFOS-houdende grond, een van de stoffen binnen de PFAS-groep, te reinigen. Na grootschalige proeven in 2020 is er inmiddels met de vergunning op zak ruim 30.000 ton van deze verontreinigende grond verwerkt. Hierbij heeft de combinatie, een samenwerking tussen  Afvalzorg, Ballast Nedam en BAM Infra Nederland, een reinigingsrendement gehaald van 95% en is de grond met klasse industrie daarmee klaar voor hergebruik.

Bedrijfsleider Martin van Bostelen licht toe: ‘Na een intensief vergunningstraject hebben we de vergunning voor het reinigen van grond met PFOS binnen. Daarnaast zijn er weer afspraken gemaakt over een volgende set van proefnemingen met de andere PFAS-verontreinigingen en grond met hogere concentraties. Zo kunnen we zorgvuldig, stap voor stap toewerken naar uitbreiding van de reinigingsmogelijkheden voor PFAS-houdende grond.’

3.000 ton

Met nieuwe proeven heeft de Grondreinigingscombinatie ook de eerste 3.000 ton grond met andere PFAS-stoffen op proefbasis gereinigd. De resultaten bevestigen de verwachtingen dat de combinatie ook deze verontreinigende grond in grotere hoeveelheden kan reinigen.

Locatie Nauerna

Op locatie Nauerna reinigt de Grondreinigingscombinatie al ruim twintig jaar verontreinigde grond, sorteerzeefzand, veegvuil en RKG-slib tot herbruikbaar zand. Verontreinigingen met asbest, minerale olie, PAK’s, zware metalen – en nu dus ook PFAS – brengt de combinatie met behulp van de onlangs verbeterde extractieve grondreinigingsinstallatie terug tot hergebruiksnorm klasse industrie uit het Besluit Bodemkwaliteit.

Deel op social media