Snel wegschade in kaart met de algoritme-inspectie

20 oktober 2021
Snel wegschade in kaart met de algoritme-inspectie

ADAPT Asfalt is meer dan een handige toepassing voor wegonderhoud, vinden ze bij BAM Infra. Goed gebruik kan niet alleen de levensduur van wegen verlengen, maar ook de verkeersveiligheid vergroten. De toepassing dingt mee naar de Cobouw Digitalisering Award 2021.

Een wegbeheerder die tot in detail weet wat de staat van zijn asfaltareaal is, kan beter beslissen hoe en wanneer hij zijn wegonderhoud op lange termijn het slimste kan plannen met het geld dat hij daarvoor beschikbaar heeft. Dat klinkt heel logisch, maar in de praktijk is de kennis om die keuze weloverwogen te maken vaak niet of alleen heel versnipperd aanwezig, weten business consultant Aran Haeken en zijn collega Jolien Heijnen. Met ADAPT Asfalt ontwikkelde BAM Infra een toepassing die dat inzicht exact verschaft.

ADAPT Asfalt legt allereerst allerlei relevante data vast. Informatie over onder meer het type asfalt, de aanlegtemperatuur en de verwachte levensduur wordt gecombineerd met historische data, informatie over de verkeersintensiteit en over de actuele staat van de weg. Om de weg in kaart te brengen voert BAM Infra visuele inspecties uit met een scanauto die meerijdt met het reguliere verkeer. Het is daarom niet nodig om de weg af te zetten om de beelden te kunnen maken.

Onderhoudsadvies

Haeken: 'Aan de hand van die data kunnen we met een algoritme heel snel en heel gedetailleerd alle schades van die weg inzichtelijk maken. Een inspecteur hoeft dus niet meer handmatig al die beelden te controleren. Dat wordt grotendeels voor hem gedaan. Hij hoeft alleen nog maar de laatste check te doen of extreme gevallen te beoordelen.'

Op basis van al die data brengt ADAPT Asfalt een onderhoudsadvies op maat uit voor vijf tot tien jaar in de vorm van een dashboard en een interactieve kaart. Daarop is precies te zien welk wegvak wanneer aan de beurt is. Dat specifieke condities meegenomen worden in die adviezen maakt de toepassing volgens Haeken bijzonder, omdat wegen doorgaans op basis van dezelfde generieke normen beoordeeld worden. 'Een weg in Zeeland wordt op dezelfde manier beoordeeld als in Amsterdam, terwijl het type asfalt kan verschillen, het aantal banen, het type verkeer. Met al die factoren wordt nu weinig rekening gehouden. In ons onderhoudsadvies doen we dat wel. Dat kan tot andere keuzes leiden.'

Alles op en rond de weg

ADAPT Asfalt is de afgelopen twee jaar geleidelijk ontstaan en steeds verder verfijnd en uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Inmiddels zijn er al de nodige partijen die er gebruik van maken. BAM Infra zet de toepassing in bij de eigen wegenprojecten, maar ook Rijkswaterstaat, een aantal provincies en gemeenten en private partijen als Schiphol en Tata Steel en het Havenbedrijf Amsterdam doen er hun voordeel mee. Tegelijkertijd wordt ADAPT Asfalt nog verder ontwikkeld.

'We scannen niet alleen asfalt en andere typen wegdek in, maar we kunnen ook de geleiderail meenemen, de borden, verlichting: alles eigenlijk op en rond de weg. ADAPT Asfalt gaat uiteindelijk ADAPT Wegen heten, omdat het breder is dan alleen asfalt. Hoewel het nog volop in ontwikkeling is, staat het zeker niet meer in de kinderschoenen, maar is al volop in de markt', zegt Jolien Heijnen.

Een andere toevoeging die gepland staat zijn scenario-analyses. Haeken: 'Daarmee willen we nog verder de diepte in, zodat wegbeheerders nog beter weten wat hen te wachten staat. Nu rekenen we op basis van standaardgemiddeldes. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het asfalt als je er een aantal maanden lang twee keer zo veel verkeer over laat rijden, als de zwaarte van het verkeer verandert of als het een aantal winters achter elkaar langdurig vriest?'

Minder hinder

Dat het gebruik van ADAPT Asfalt tijd en kosten bespaart mag duidelijk zijn, maar dat vinden Haeken en Heijnen niet het voornaamste voordeel. Optimaliseren van het wegonderhoud staat voorop, zo horen ze ook van de wegbeheerders die ermee werken. 'Als wij in staat zijn een beter advies te geven over het onderhoud van het asfalt zit daar veel meerwaarde in voor weggebruikers. Ze hebben minder hinder door werkzaamheden, waardoor de impact op de doorstroming tot een minimum wordt beperkt. En wegbeheerders halen meer uit de levensduur van hun asfalt. Daar is zoveel geld mee gemoeid, dat een paar uur inspectie in het niet valt. Het kan echt gaan om miljoenen', aldus Haeken.

Ook de verkeersveiligheid is gebaat bij beter inzicht in de staat van de weg volgens Heijnen. 'Wij kunnen monitoren of ergens scheuren of gaten zitten. Die zijn heel gevaarlijk. Als je ze eerder kan aanpakken en betere keuzes kan maken, dan vergroot dat de veiligheid voor de weggebruiker.'

 

Bron: Cobouw

Deel op social media