BAM DLP, onderdeel van BAM Infra Nederland, behaalt NEN Veilig Bewust Certificaat Veiligheidsladder trede 5

BAM DLP, onderdeel van BAM Infra Nederland, behaalt NEN Veilig Bewust Certificaat Veiligheidsladder trede 5

BAM DLP, het bedrijfsonderdeel dat alle bodemsaneringswerkzaamheden voor BAM Infra Nederland begeleidt, heeft op 3 juli als eerste organisatie de 5e trede van de Veiligheidsladder behaald. BAM DLP ontving vandaag in bijzijn van NEN het certificaat van Ronald Karel, directeur Kiwa Nederland B.V.

Kommer den Uil, hoofd KAM van BAM Infra Nederland en verantwoordelijk manager van BAM DLP: 'Wij zijn bijzonder trots op het behalen van de Veiligheidsladder trede 5. Het is een prachtige erkenning voor het harde werk van ons team de afgelopen jaren. Er voor zorgen dat we als BAM compliant zijn op het gebied van veiligheid en milieu bij bodemactiviteiten is al sinds de oprichting van BAM DLP in 2014 onze kerntaak. Veiligheid staat bij ons altijd op nummer 1. Het certificeringstraject heeft er toe bijgedragen dat we breder kijken dan alleen naar verontreiniging in de bodem. We kijken ook naar zaken daar omheen, denk bijvoorbeeld aan veiligheid voor omwonenden en wegafzettingen. We willen meerwaarde bieden aan onze opdrachtgevers. Ook zijn wij actief in onze branche door het meedenken over actuele bodemsaneringsontwikkelingen en veiligheidsvraagstukken in diverse werkgroepen en commissies met ketenpartners.'

Topsport

Ronald Karel, directeur Kiwa Nederland: 'Het behalen van dit topniveau is op zich al een prestatie, het behouden van dit olympisch niveau is misschien nog wel een grotere prestatie. Nu het eerste certificaat op trede 5 is uitgereikt, zullen alle ogen gericht zijn op BAM DLP. Je hiermee kwetsbaar opstellen toont moed en lef. Laat de branche en daarbuiten maar zien dat jullie de beste zijn en blijven.'

V.l.n.r. Ronald Karel (directeur Kiwa Nederland), Kommer den Uil (hoofd KAM BAM Infra Nederland en verantwoordelijk manager BAM DLP), Michel Nooij (teamleider BAM DLP), Erik Staps (directeur BAM Infra Nederland) en Harmen Willemse (projectleider Veiligheidsladder NEN) 

Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid

'Iedereen moet aan het einde van de dag weer gezond naar huis”, vervolgt Kommer. “Dat kun je alleen bereiken door samen te werken en te leren van elkaar. En dat is precies waar onze wereldwijde veiligheidscampagne ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid’ over gaat. Hiermee benadrukken we dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Niet alleen van de circa 3.600 BAM Infra-medewerkers, maar óók van onze ketenpartners zoals zzp'ers, onderaannemers, leveranciers en opdrachtgevers.'

Veilig én sterk

Bij trede 5 van de Veiligheidsladder is veiligheid volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen en zit veiligheid ingebakken in het denken en doen van alle medewerkers; ze zijn niet anders gewend. Dit zegt ook iets over leiderschap en cultuur. Kommer: 'Sinds de oprichting van BAM DLP zijn we hier dagelijks mee bezig. In de loop der jaren hebben we een cultuur ontwikkeld van continu leren en verbeteren. In theorie klinkt dit mooi, maar de praktijk is weerbarstig. Als leider is het van belang dat je een duidelijke visie hebt, zelf het goede voorbeeld geeft en hier consequent in blijft ook als het tegenzit of als mensen fouten maken. Mijn persoonlijke ervaring is dat als je dit volhoudt het vertrouwen in elkaar toeneemt en je er met je team sterker uit komt na een tegenslag.'

Intrinsieke drive

'BAM Infra breed zijn we 2 jaar geleden een Veiligheidsbeweging gestart en hebben we dialoogsessies met onze medewerkers gehouden. We wilden uitzoeken wat er concreet al goed ging. En natuurlijk waar het beter kon. In deze sessies haalden we de belangrijkste veiligheidsdilemma’s binnen BAM Infra naar boven. En we spraken vervolgens over ieders eigen rol en bijdrage in het creëren van een veilige werkomgeving. Op basis van 7 heldere uitgangspunten voor een veilige werkhouding en gedrag spreken wij elkaar nu aan om actie te ondernemen als een situatie onveilig is. En om incidenten en best practices te melden, zodat we ervan kunnen leren. Het was mooi om te zien dat de wil om veiligheid nóg beter te maken echt uit onze medewerkers zelf kwam. We zeiden tegen elkaar: als er één organisatie in de bouwsector is die in de buurt van niveau 5 komt, dan zijn wij het. Beheersing van veiligheid en milieu is onze kernactiviteit.  Het behalen van trede 5 is dus ontstaan vanuit een intrinsieke drive van het DLP-team en niet vanuit een externe prikkel, we krijgen er namelijk geen gunningsvoordeel voor. Voor mij is dit het bewijs dat we op de goede weg zijn. Wil je excelleren in veiligheid dan moet dit intrinsiek verankerd zijn', benadrukt Kommer.

Meedenken

Eddy Westdijk, CROW: 'Het is voor CROW van groot belang dat vertegenwoordigers vanuit de branche meedenken in onze werkgroepen. BAM Infra speelt daarin een pro-actieve rol. Onder andere in de examencommissie voor de R-DLP en in het Platform Verontreinigde bodem. Gezamenlijk zijn we daarmee in staat de wetgeving toegankelijk en praktisch te maken!'

Glazen huis

Trede 5 van de Veiligheidsladder gaat er vanuit dat je je verantwoordelijkheid neemt in de keten. 'Als BAM DLP doen we dit. Zo zijn we actief betrokken bij diverse branche-initiatieven en participeren we al jaren in de CROW-commissies die raakvlakken hebben met werken in of met verontreinigde bodem en bouwstoffen” vertelt Kommer. Daarnaast heeft trede 5 ook principes in zich van een high performance organisatie. Kommer is zich daarvan bewust. “BAM DLP is in vijf jaar tijd gegroeid van 150 projecten naar 1.100 projecten per jaar. Het was voor mij een uitdaging om die groei te managen met behoud van onze performance. Ook gezien de druk op de marges in onze branche. Deze erkenning helpt ons alleen nog maar meer om de continue verbetering voor veiligheid onder de aandacht te houden. We zitten hiermee in een glazen huis. Aan ons de taak om dit te blijven waarmaken', besluit Kommer.

Inspiratiebron

Johan van den Elzen, Voorzitter College van Belanghebbenden Veiligheidsladder: 'BAM DLP is met haar werkwijze en het behalen van dit certificaat een inspiratiebron en een voorbeeld voor anderen. Ik feliciteer BAM DLP dan ook van harte met dit resultaat. Dat zij het gedachtegoed van de Veiligheidsladder maar mag verbreiden door het onder de aandacht te blijven brengen in haar netwerk.'

Deel op social media