Samen winnen met artificial intelligence

10 april 2019
Asfaltschadeherkenning

Niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de doorstroming van onze steden en mainports is van groot belang voor onze economie. Door inzet van AI zijn we in staat om de huidige infrastructuur beter te benutten, zodat mensen en logistiek in beweging blijven. Tegelijkertijd stijgt de waarde van data. Het wordt belangrijk om met elkaar de kennis en de data te delen, waardoor we als Nederland een economische koppositie innemen in de ontwikkeling van AI. Dus: sámen ‘Winnen met AI’.

In een voortdurend drukker wordende wereld staat mobiel zijn én blijven voorop. We willen geen dichtslibbende steden, geen vastlopend werk- en transportverkeer en geen onnodig tijd- en ruimteverlies. Daarom is het voor de beheerders van weg- en waterverbindingen zo belangrijk om op tijd goed en slim onderhoud te plegen, maar ook de systemen en voorzieningen ('assets') efficiënt te monitoren en te beheren om in te kunnen spelen op de verwachte verkeersstromingen. BAM Infra maakt bij Asset management meer en meer gebruik van AI, machine learning en zelflerende software.

"BAM Infra maakt bij Asset management meer en meer gebruik van AI, machine learning en zelflerende software."

Daarover spreekt Kitting Lee, Manager Commercie & Innovatie bij BAM Infra. Hij is de drijvende kracht achter de AI-ontwikkelingen bij het bedrijf. "Wij creëren samen met onze partners een strategische aanpak met vernieuwende producten en slimme oplossingen op dit vlak", zegt Kitting. "Met onze klanten kijken we hoe we samen kunnen zorgen dat hun assets maatschappelijke waarde blijven creëren."

Maatschappelijke toepassing 

Het slimme gebruik van big data en specifieke data, die een grote vlucht heeft genomen in commerciële toepassingen, dient in het geval van BAM Infra vooral een maatschappelijk doel, vertelt Lee. "Wegverbindingen, bruggen, waterwegen, verkeersvoorzieningen… allemaal zorgen ze ervoor dat we als maatschappij in beweging kunnen zijn. Wij laten data voor ons werken om ervoor te zorgen dat dat ook mogelijk blijft. We kunnen precies zien of bepaalde onderhoudswerkzaamheden eerder dan gepland nodig zijn, maar ook wanneer verwacht onderhoud juist nog even niet aan de orde is. Dat maakt het mogelijk om snel en adequaat in te spelen op gewijzigde situaties in het areaal. Daarnaast levert de inzet van AI een verhoging van de productiecapaciteit en een aanzienlijke kostenbesparing op."

“Kostenbesparing én verhoogde productiecapaciteit: met AI voer je periodiek onderhoud en reparatie op het juiste moment uit: soms eerder, soms later dan gepland.”

Dataverrijking

Door het toevoegen van externe data (gegevens over omgevingsfactoren, weersinvloeden, maar ook satellietdata etc.) aan de eigen data van de klant, ontstaat een verrijking die permanent inzicht geeft in de prestaties en status van de assets. Door verbeterde analyse is er dus steeds meer te doen met data. Met behulp van algoritmes wordt intelligentie toegevoegd. De uitkomst: duurzamer opereren en een verbetering van de lifecycle van de assets.

Infrapartner

Door intensievere samenwerking met de klant ontwikkelt BAM Infra zich de laatste jaren van aannemer tot 'infrapartner', licht Lee toe. "Dat is een ontwikkeling waarin de toepassing van AI beslist thuishoort. Samen met de klant verbeteringen realiseren voor de eindgebruikers: daarin willen wij onze meerwaarde bieden."

“Het is tijd dat de bouw AI gaat omarmen, ook met het oog op kwaliteit en kennisbehoud. Om samen te winnen met AI moeten we kennis gaan delen. “

Die meerwaarde uit zich eveneens in de samenwerking die BAM Infra sinds een jaar heeft met strategische partners, zoals ICT Group (omgang met data en ontwikkeling van algoritmes) en Microsoft (ervaring met clouddiensten en de specifieke IT-omgeving). Gekoppeld aan de diepgaande domeinkennis van BAM Infra leveren de partners een gezamenlijk aanbod. Kitting Lee: "AI is in de bouw tot nu toe nogal onderbelicht en wij nemen graag met onze partners en klanten het voortouw. Het is een onvermijdelijke ontwikkeling die razendsnel gaat. Het is tijd dat de bouw AI gaat omarmen, ook met het oog op kwaliteit en kennisbehoud. Daartoe willen we graag inspireren. In plaats van kennis vast te houden, moeten we kennis gaan delen. Dan gaan we samen winnen met AI."

Computervision

Een goed voorbeeld van zo'n ketenpartner-aanpak is de toepassing van AI met computervision voor wegenbeheer. Een succesvolle pilot in 2017 voor de herkenning van asfaltschade met behulp van videobeelden en een daaropvolgende proef gericht op bermanalyse, leidden tot een derde project waarbij satellietbeelden werden gebruikt. Voor de provincie Noord-Holland en voor de gemeente Amersfoort werden gebieden in kaart gebracht en geanalyseerd: rotondes, vaarwegen, snelwegen, groenstroken en zonnepanelen. Lee: "Dit soort inspecties en monitoring worden tot nu toe fysiek door mensen uitgevoerd. Het gebruik van AI zorgt ervoor dat het veel sneller, slimmer en op een uniforme manier kan. Ook kun je op deze manier periodiek onderhoud en reparatie op het juiste moment uitvoeren: soms eerder, soms later dan gepland."

“Samenwerken met strategische partners om een gezamenlijk aanbod te leveren, dat is de toekomst.”

AI in de bouw: nu nog nieuw maar binnen afzienbare tijd standaard, is de overtuiging van Kitting Lee. "Deze ontwikkeling gaat razendsnel en heeft grote impact op onze branche en onze klanten. Er liggen geweldige kansen, en die willen we samen met onze partners en klanten met beide handen oppakken."

Deel op social media