BAM Infra Nederland en Universiteit van Amsterdam starten leerstoel Urban Mobility Futures

BAM snelfietsroute Schiphol

In 2050 woont meer dan 70% van de wereldbevolking in de stad. Vernieuwende ideeën zijn nodig om de bereikbaarheid en mobiliteit te verbeteren zonder de leefbaarheid voor mens en natuur aan te tasten. De nieuwe leerstoel is opgericht om het sociaal en maatschappelijk perspectief rondom mobiliteitsinnovaties te versterken. De leerstoel richt zich op innovaties en hoe die kunnen bijdragen aan vitale steden, het functioneren van onze infrastructuur en de kwaliteit van onze openbare ruimte.

Testen en verrijken

Het is belangrijk vernieuwende ideeën te testen en te verrijken. Hierdoor zijn we in staat om ze op grotere schaal toe te passen. Technologie en data spelen hierin een steeds belangrijkere rol. Niet alleen bij de bereikbaarheid, maar ook bij het stimuleren van nieuw mobiliteitsgedrag en veiligheid.

Onderzoek

De leerstoel Urban Mobility Futures start direct met onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van snelfietsroutes, de veerkracht van (innovaties in) het mobiliteitssysteem en de rol van deelmobiliteit in nieuwe hoogstedelijke ontwikkeling. De samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) zorgt voor een directe, wederkerige relatie tussen onderzoek en concrete realisatie.

Hoogleraar Dr. M.C.G (Marco) te Brömmelstroet

BAM Infra Nederland feliciteert Marco te Brömmelstroet met zijn benoeming tot hoogleraar Urban Mobility Futures en we kijken uit naar de samenwerking met de UvA om onze steden leefbaar en bereikbaar te houden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Bert Ooms, woordvoerder

M +31 6 11 260 223

E bert.ooms@bam.com 

Deel op social media