Observatiesysteem

Verkeersmonitoring is belangrijk om een vlotte doorstroming te realiseren. Hiertoe plaatsen wij langs en boven de weg observatiecamera’s en -systemen.

Ze worden ingezet om het verkeer op afstand in de gaten te houden en om in te spelen op ontwikkelingen op de weg.