Een wenskind aandragen

Er zijn in Nederland nog steeds kinderen die wel in aanmerking komen voor een wensvervulling maar die nog niet bekend zijn bij Make-A-Wish. Ken jij een ziek kind dat je wilt aanmelden voor een wensvervulling?

Wie kan een wenskind aandragen?

  • Iedereen; Ouders, verzorgers, familie, vrienden, artsen, leraren
  • Het is van belang dat je eerst de ouders informeert en toestemming vraagt voordat je een wenskind aanmeldt.

Hoe kun je een wenskind aanmelden?

  • Ga naar https://makeawishnederland.org/aanmelden-kind
  • Of bel met Make-A-Wish op nummer 035-20 35 350
  • Na de aanmelding wordt er contact met je opgenomen door Make-A-Wish
  • Er wordt besproken of het wenskind binnen criteria valt en hoe de huidige situatie is
  • Als niet duidelijk is of kind binnen de criteria valt dan wordt de Medische Advies Commissie ingeschakeld. Na toestemming van de ouders/verzorgers neemt deze commissie contact op met de behandelend arts van het zieke kind.
  • Als een kind in aanmerking komt, neemt een vrijwilliger van Make-A-Wish contact op met de ouders en kan de Wish Journey en daarmee de voorpret voor het wenskind beginnen

 

‘HELP JIJ MAKE-A-WISH DOOR EEN WENSKIND AAN TE MELDEN?’