Onze corona-maatregelen

BAM Infra Nederland heeft maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

We volgen daarbij de officiële richtlijnen van de World Health Organization, onze overheid, het RIVM en de GGD. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers op onze kantoren en projecten en onze ketenpartners staan bij BAM op nummer één. Wij zijn blij met de positieve bijdrage hieraan van onze collega’s en met de goede samenwerking met onze opdrachtgevers, partners en Bouwend Nederland en Techniek Nederland op dit vlak. Op deze pagina kun je lezen wat de gang van zaken is op onze bouw- en projectlocaties. Ook lees je over de verdere maatregelen die wij inzetten om de gevolgen van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken en te zorgen dat onze activiteiten zoveel mogelijk kunnen doorgaan. Alleen samen kunnen wij het verschil maken.

Gedragsregels

Overeenkomstig de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM hanteren wij de onderstaande hygiëneregels:

 • Schud geen handen.
 • Was regelmatig de handen.
 • Voorkom het aanraken van gezicht, ogen, mond en neus.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen (zie ook onderstaande afbeelding).
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg in een afgesloten prullenbak.
 • Blijf thuis bij corona-gerelateerde klachten en laat u testen bij de GGD.
 • Schaft in kleine groepjes zo verspreid mogelijk over de tijd en ruimte.

Naleving in de praktijk

In onze communicatie naar onze medewerkers en ketenpartners benadrukken wij voortdurend dat het van groot belang is dat iedereen zich blijft gedragen volgens de procedures. Alleen dan kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de volksgezondheid en aan de voortgang van onze activiteiten. Het is goed als u hiervan op de hoogte bent, zodat u hierop kunt sturen.

Vervoer naar en van de bouwplaats

BAM hanteert de volgende richtlijnen voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Wij sluiten aan bij de aanpassing van het protocol van Bouwend Nederland.

Personen vanuit meerdere huishoudens in één voertuig kunnen samen reizen zonder toepassing van de 1,5 meter maatregel, met wel de verplichting om een niet-medisch mondneusmasker te dragen bij meer dan twee personen. Samen reizen in de bedrijfsbus/-auto of Caddy is onder de volgende voorwaarden toegestaan:

 1. Samen reizen moet gebeuren volgens een reserveringssysteem. Een reserveringssysteem kennen we binnen BAM Infra Nederland niet. Daarom is het belangrijk dat iedere eigenaar van een bedrijfsbus/-auto/Caddy dagelijks bijhoudt wie met hem/haar meerijdt. Zo kunnen we achteraf bij een eventuele besmetting nagaan welke collega’s met elkaar nauw in contact zijn geweest. Bewaar de gegevens twee weken.
 2. Doe altijd een gezondheidscheck: vraag vóór het instappen aan je medepassagiers of zij corona-gerelateerde gezondheidsklachten [1] hebben. Is het antwoord ‘Ja’ dan is samen reizen niet toegestaan. Personen met klachten blijven thuis en laten zich testen.
 3. Als je met z’n tweeën reist is een mondkapje niet nodig. Reis je met meer dan twee personen, dan draagt iedereen een mondkapje.
 4. Zorg voor voldoende ventilatie, maar voorkom sterke luchtstromingen.
 5. Zorg voor optimale hygiëne door extra te reinigen (stuur, pook, deurklink, touchscreen, etc.) met water en ontvettend schoonmaakmiddel of met vochtige schoonmaakdoekjes.

Als altijd dezelfde personen met jou meerijden, noteer hun gegevens. Heb je vaak andere medepassagiers? Houd dan dagelijks bij wie met jou meerijdt. Leveren deze aangescherpte richtlijnen problemen op bij het naar en van je werk komen? Overleg dan samen met je leidinggevende hoe jullie tot een werkbare oplossing kunnen komen.

Materieel op de bouwplaats

Wij vragen u zo veel mogelijk uw materieel dat u op onze bouwplaatsen gebruikt, dagelijks netjes achter te laten. In geval van een lock-down kan het zijn dat het niet mogelijk is uw materieel van de projecten te verwijderen. Eventuele huurkosten zullen in een dergelijke situatie worden bevroren.

Bereikbaarheid administratie (FSSC)

Ook binnen ons FSSC zijn maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de administratieve processen doorlopen. Dit betekent dat facturen verwerkt en betaald kunnen worden. Het FSSC is helaas wel telefonisch slecht bereikbaar. Wanneer u een mail stuurt naar crediteuren-infra@bam.com zal hier zo snel mogelijk op worden gereageerd.

Wij realiseren ons dat dit voor iedereen een moeilijke periode is. Het is van groot belang dat alle medewerkers zich, zowel op het werk als privé, strikt aan alle gemaakte afspraken houden. Wij verwachten ook van onze ketenpartners en leveranciers dat zij zich hiervoor inzetten en de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM naleven.

Wij danken u voor de getoonde inzet en discipline. Graag dragen wij samen met u en uw medewerkers verder bij aan een ieders gezondheid, de continuïteit van onze activiteiten en een stabiele samenleving.

Hartelijk dank voor uw medewerking.


[1] Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging / koorts, benauwdheid.