Onze COVID-19 (Coronavirus) maatregelen

Nederland zet zich schrap tegen het Coronavirus. BAM Infra Nederland heeft maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

We volgen daarbij de officiële richtlijnen van de World Health Organization, onze overheid, het RIVM en de GGD. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers op onze kantoren en projecten en onze ketenpartners staan bij BAM op nummer één. Wij zijn blij met de positieve bijdrage hieraan van onze collega’s en met de goede samenwerking met onze opdrachtgevers, partners en Bouwend Nederland en Techniek Nederland op dit vlak. Op deze pagina kun je lezen wat de gang van zaken is op onze bouw- en projectlocaties. Ook lees je over de verdere maatregelen die wij inzetten om de gevolgen van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken en te zorgen dat onze activiteiten zoveel mogelijk kunnen doorgaan. Alleen samen kunnen wij het verschil maken.

Situatie op onze bouw- en projectlocaties en kantoren

De activiteiten op onze projecten lopen op veel plekken goed door. Onze collega’s die in deze periode noodgedwongen thuis werken in plaats van op kantoor, slagen er dankzij de mobiele telefoon, e-mail, Skype en Teams goed in om productief te blijven en de contacten met onze opdrachtgevers en partners te onderhouden.

Gedragsregels

Overeenkomstig de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM hanteren wij de onderstaande hygiëneregels:

 • geen handen schudden;
 • was je handen regelmatig;
 • voorkom het aanraken van gezicht, ogen, mond en neus;
 • houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen (zie ook onderstaande afbeelding);
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg in een afgesloten prullenbak
 • blijf thuis als je klachten hebt (zoals niezen, keelpijn, loopneus, benauwdheid, hoesten, koorts) of als een gezinslid koorts of benauwdheidsklachten heeft;
 • schaft in kleine groepjes zo verspreid mogelijk over de tijd en ruimte.

Naleving in de praktijk

We zijn blij te zien dat onze medewerkers en de medewerkers van onze ketenpartners pro-actief naar manieren zoeken om deze hygiëne-maatregelen en het houden van de minimaal 1,5 m afstand in te passen. In onze communicatie naar onze medewerkers en ketenpartners benadrukken wij voortdurend dat het van groot belang is dat iedereen zich blijft gedragen volgens de procedures. Alleen dan kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de volksgezondheid en aan de voortgang van onze activiteiten. Het is goed als u hiervan op de hoogte bent, zodat u hierop kunt sturen.

Vervoer naar en van de bouwplaats

BAM hanteert de volgende richtlijnen voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Wij sluiten aan bij de aanpassing van het protocol van Bouwend Nederland.

Vanaf 1 juli is samen reizen in de bedrijfsbus onder de volgende voorwaarden toegestaan:

 • Samen reizen moet gebeuren volgens een reserveringssysteem. Dit kan worden ingevuld door het samen reizen centraal te plannen. Niet-ingeplande collega’s kunnen niet meereizen. Dit is nodig om achteraf na te kunnen gaan welke werknemers met elkaar nauw in contact zijn geweest.
 • Bij instappen vindt er een gezondheidscheck plaats. Bij (milde) verkoudheidsklachten is samen reizen niet toegestaan. Werknemers met klachten blijven thuis tot de klachten minimaal 24 uur over zijn.
 • Alle inzittenden moeten een niet-medisch mondneusmasker dragen. Dit hoeft niet als je minimaal 1,5 meter afstand kunt houden of als je uit hetzelfde huishouden komt.

Kom je met het openbaar vervoer (bus, trein, tram of metro) naar je werk? Houd dan zoveel mogelijk afstand van andere mensen, en draag een mondneusmasker.

In het algemeen geldt: reis voor zover mogelijk alleen. Stap niet bij elkaar in de bus of auto als iemand klachten vertoont (zoals niezen, keelpijn, loopneus, benauwdheid, hoesten, koorts) of als gezinsleden koorts of benauwdheidsklachten hebben. En houd je ook aan de algemene hygiëne richtlijnen.

Leveren deze aangescherpte richtlijnen problemen op bij het naar en van je werk komen? Overleg dan samen met je leidinggevende hoe jullie tot een werkbare oplossing kunnen komen.

Materieel op de bouwplaats

Omdat ontwikkelingen zich snel opvolgen is een verdere inperking van de activiteiten op de bouwplaatsen niet uit te sluiten. Om deze reden vragen wij u zo veel mogelijk uw materieel dat u op onze bouwplaatsen gebruikt, dagelijks netjes achter te laten. In geval van een lock-down kan het zijn dat het niet mogelijk is uw materieel van de projecten te verwijderen. Eventuele huurkosten zullen in een dergelijke situatie worden bevroren.

Bereikbaarheid administratie (FSSC)

Ook binnen ons FSSC zijn maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de administratieve processen doorlopen. Dit betekent dat facturen verwerkt en betaald kunnen worden. Het FSSC is helaas wel telefonisch slecht bereikbaar. Wanneer u een mail stuurt naar crediteuren-infra@bam.com zal hier zo snel mogelijk op worden gereageerd.

Wij realiseren ons dat dit voor iedereen een moeilijke periode is. Het is van groot belang dat alle medewerkers zich, zowel op het werk als privé, strikt aan alle gemaakte afspraken houden. Wij verwachten ook van onze ketenpartners en leveranciers dat zij zich hiervoor inzetten en de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM naleven.

Wij danken u voor de getoonde inzet en discipline. Graag dragen wij samen met u en uw medewerkers verder bij aan een ieders gezondheid, de continuïteit van onze activiteiten en een stabiele samenleving.

Hartelijk dank voor uw medewerking.