Onze COVID-19 (Coronavirus) maatregelen

Nederland zet zich schrap tegen het Coronavirus. BAM Infra Nederland heeft maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

We volgen daarbij de officiële richtlijnen van de World Health Organization, onze overheid, het RIVM en de GGD. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers op onze kantoren en projecten en onze ketenpartners staan bij BAM op nummer één. Wij zijn blij met de positieve bijdrage hieraan van onze collega’s en met de goede samenwerking met onze opdrachtgevers, partners en Bouwend Nederland en Techniek Nederland op dit vlak. Op deze pagina kun je lezen wat de gang van zaken is op onze bouw- en projectlocaties. Ook lees je over de verdere maatregelen die wij inzetten om de gevolgen van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken en te zorgen dat onze activiteiten zoveel mogelijk kunnen doorgaan. Alleen samen kunnen wij het verschil maken.

Situatie op onze bouw- en projectlocaties en kantoren

De activiteiten op onze projecten lopen op veel plekken goed door. Onze collega’s die in deze periode noodgedwongen thuis werken in plaats van op kantoor, slagen er dankzij de mobiele telefoon, e-mail, Skype en Teams goed in om productief te blijven en de contacten met onze opdrachtgevers en partners te onderhouden.

Gedragsregels

Overeenkomstig de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM hanteren wij de onderstaande hygiëneregels:

 • geen handen schudden;
 • was je handen regelmatig;
 • voorkom het aanraken van gezicht, ogen, mond en neus;
 • houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen (zie ook onderstaande afbeelding);
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg in een afgesloten prullenbak
 • blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt of als jij of een gezinslid koorts hebt/heeft
 • rijd met niet meer dan één persoon in een caddy/auto of twee personen in een busje van en naar je project/contract en houd hierbij maximale afstand;
 • schaft in kleine groepjes zo verspreid mogelijk over de tijd en ruimte.

Naleving in de praktijk

We zijn blij te zien dat onze medewerkers en de medewerkers van onze ketenpartners pro-actief naar manieren zoeken om deze hygiëne-maatregelen en het houden van de minimaal 1,5 m afstand in te passen. In onze communicatie naar onze medewerkers en ketenpartners benadrukken wij voortdurend dat het van groot belang is dat iedereen zich blijft gedragen volgens de procedures. Alleen dan kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de volksgezondheid en aan de voortgang van onze activiteiten. Het is goed als u hiervan op de hoogte bent, zodat u hierop kunt sturen.

Aangescherpte richtlijn gezamenlijk rijden

Vervoer naar en van de bouwplaats:

 • Maximaal twee personen in een (BAM)-bus
  Het is niet toegestaan om met meer dan twee personen tegelijkertijd in een bestelbus te rijden. Zorg er dus voor dat als je met twee personen in een BAM-bus rijdt, je ook maximale afstand van elkaar hebt. En dat je alleen met zijn tweeën in een bus rijdt als je ook overdag samen werkt.
   
 • Maximaal twee personen in een personenauto (met achterbank)
  Het is niet toegestaan om met meer dan twee personen tegelijkertijd in een personenauto te rijden. Zorg er voor dat je maximale afstand van elkaar hebt. Ga dus niet direct naast elkaar zitten, maar kruislings achter elkaar: bijvoorbeeld 1 persoon links voorin achter het stuur en de andere persoon rechts achterin.
   
 • Maximaal één persoon in een Caddy/bestelauto
  Het is niet toegestaan om te carpoolen met een Caddy/bestelauto.

Materieel op de bouwplaats

Omdat ontwikkelingen zich snel opvolgen is een verdere inperking van de activiteiten op de bouwplaatsen niet uit te sluiten. Om deze reden vragen wij u zo veel mogelijk uw materieel dat u op onze bouwplaatsen gebruikt, dagelijks netjes achter te laten. In geval van een lock-down kan het zijn dat het niet mogelijk is uw materieel van de projecten te verwijderen. Eventuele huurkosten zullen in een dergelijke situatie worden bevroren.

Bereikbaarheid administratie (FSSC)

Ook binnen ons FSSC zijn maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de administratieve processen doorlopen. Dit betekent dat facturen verwerkt en betaald kunnen worden. Het FSSC is helaas wel telefonisch slecht bereikbaar. Wanneer u een mail stuurt naar crediteuren-infra@bam.com zal hier zo snel mogelijk op worden gereageerd.

Wij realiseren ons dat dit voor iedereen een moeilijke periode is. Het is van groot belang dat alle medewerkers zich, zowel op het werk als privé, strikt aan alle gemaakte afspraken houden. Wij verwachten ook van onze ketenpartners en leveranciers dat zij zich hiervoor inzetten en de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM naleven.

Wij danken u voor de getoonde inzet en discipline. Graag dragen wij samen met u en uw medewerkers verder bij aan een ieders gezondheid, de continuïteit van onze activiteiten en een stabiele samenleving.

Hartelijk dank voor uw medewerking.