Minder dodelijke slachtoffers N-wegen

Compact Ecorail. Een geleiderail die bijdraagt aan het verlagen van het aantal dodelijke slachtoffers of slachtoffers met zwaar letsel door een ongeval op N-wegen. Die we kunnen plaatsen zonder de karakteristieke bomen te moeten kappen. En die de kabels en leidingen in de grond met rust laat.

Actieplan Verkeersveiligheid Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

We spelen met deze innovatie naadloos in op het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin is het verlagen van het aantal doden en zwaar gewonden op N wegen door betere berm- en objectbeveiliging een belangrijk onderdeel.

Weinig ruimte

Langs de provinciale wegen staan op diverse locaties bomen in de berm die zich binnen de obstakelvrije zone bevinden. In veel gevallen gaat het om bomen die karakteristiek zijn voor het landschap, Kappen is geen optie. Maar deze bomen leveren wel een gevaar op voor de verkeersveiligheid. Een voordehand liggende oplossing is om een obstakelbeveiliging te plaatsen in de vorm van bijvoorbeeld een geleiderail (vangrail). Alleen is er geconstateerd dat op veel locaties de traditionele geleiderail onmogelijk is. Ook komt het voor dat ook op diverse locaties in de strook tussen kant van de weg en de bomen ook nog kabels en leidingen liggen.

Compact Ecorail

Het innovatieve karakter van deze geleiderail zit in het nieuwe funderingsprincipe dat niet eerder toegepast is in deze markt. De paal in de grond heien we onder een hoek van 30-45 graden richting de verhardingsconstructie. Wij doen dat met onze unieke BAM GPS Orteco machine. Het voordeel hiervan is dat we op deze manier geen last hebben van de kabels en leidingen die in de strook liggen tussen de kant van de weg en de bomen. Ook beschadigen we minder wortels. Door een breekconstructie tussen de paal in de grond en de stijl omhoog boven de grond drukt bij een ongeval de auto de geleiderailplank gedeeltelijk achterover. De geleiderail geleidt de auto zo in de berm. De paal van de geleiderail beschadigd de verhardingsconstructie op deze manier niet.

De Compact Ecorail is bovengronds gelijkwaardig aan een enkelsysteemplank dat wij uitvoeren in weervast staal. Eventueel ook uit te voeren met houtbekleding. Ook de smalle bermen langs kanalen zijn zeer geschikt voor deze toepassing!

Primeur voor Friesland

Onze innovatie passen we voor het eerst toe voor Provincie Friesland. De provincie heeft de markt uitgedaagd om met een innovatief concept te komen. Gericht op het voorkomen van zwaar letsel bij inzittenden van auto’s die in aanraking komen met de bomen langs de provinciale wegen. Kappen van de bomen was geen optie. En er liggen bovendien kabels en leidingen tussen kant van de weg en de bomen. De oplossing moest passen in het landschap, moest innovatief en duurzaam zijn door bijvoorbeeld het toepassen van circulair materiaal. Wij hebben in combinatie met advies- en ingenieursbureau Witteveen & Bos en leverancier Saferoad Compact Ecorail ontwikkeld.