Hyperloop

For English, see below

Let’s join this ride together

De wereldwijde ontwikkeling van de hyperloop spreekt tot de verbeelding. Futuristisch, innovatief en baanbrekend volgens believers. Overbodig, onhaalbaar en surreëel volgens non-believers. Wij geloven dat deze duurzame, circulaire vorm van reizen en transport toekomst heeft en zijn daarom partner van het eerste uur.

Zonder luchtweerstand efficiënter reizen

Hyperloop is gebaseerd op het idee dat je zonder luchtweerstand veel efficiënter kan reizen. Door een zeer lage luchtdruk in een netwerk van buizen haal je snelheden van meer dan duizend kilometer per uur. Dat maakt het vervoer energiezuiniger en efficiënter dan vervoer met bijvoorbeeld het vliegtuig en de trein. Met de hyperloop kun je in theorie in 60 minuten van Amsterdam naar Parijs reizen.

Verantwoord inspelen op behoefte

De vraag naar reizen en transport neemt de komende jaren enorm toe. Tegelijkertijd willen we met zorg omgaan met de aarde bij het ontwikkelen van mobiliteitsoplossingen. Daarom dragen wij graag bij aan de ontwikkeling van deze innovatieve en duurzame vorm van reizen en transport

Expertise en ervaring complexe innovaties

BAM Infra Nederland is primair betrokken voor het ontwikkelen van de fundatie en de onderbouw van de hyperloop. Maar we brengen ook onze expertise en ervaring in om dit soort complexe, innovatieve projecten uit te voeren. Naast de technische uitdagingen, zijn we in staat zijn om het totale projectproces in alle fasen te managen, inclusief onderhoud en de financiering zoals bij Public Private Partnership (PPP) projecten. Dat we dát kunnen, hebben we bewezen met innovatieve projecten als Zeesluis IJmuiden, momenteel de grootste zeesluis ter wereld, de Maeslantkering, de Afsluitdijk en de aanleg van de Hogesnelheidslijn. Maar ook talloze wegen, steigers, bruggen en tunnels wereldwijd.

Samen kom je verder

We zijn ons ervan bewust dat samenwerking met partners essentieel is om een hyperloop te bouwen. Er is een totaaloplossing nodig, die alleen in open samenwerking met partners tot stand kan komen. Als partner in het Hyperloop Development Program (HDP) zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van de hyperloop en staan we in contact met de andere partijen die de hyperloop in de toekomst gaan realiseren.

Onze visie op de ontwikkeling en bouw van een nieuw reis- en transportsysteem delen we graag. Benieuwd wat volgens ons komt kijken bij het ontwerp en de aanleg? Hoe duurzaam en veilig het systeem is? En wat de maatschappelijke opinie over de hyperloop is? Je vindt de antwoorden in onze brochure.


 

Let’s join this ride together

The worldwide development of hyperloop is captivating and mesmerizing. Futuristic, innovative and of great novelty, according to believers. Unnecessary, unfeasible and surreal, according to non-believers. At BAM Infra Nederland, we believe in this sustainable, circular mode of transportation and travelling for the future. For this reason, we joined in the development as a partner from the start.

Travelling more efficient without air resistance

Hyperloop is based on the idea that we are able to travel more efficient without air resistance. With a very low air pressure in a network of tubes, speeds of more than a thousand kilometer per hour can be reached, making this way of transportation more (energy) efficient than travelling by train or airplane. Theoretically, with hyperloop, the travel time from Amsterdam to Paris will take less than 60 minutes.

Responsible response to a growing transportation need

The demand for transportation will vastly grow in the coming years. Simultaneously, we must take good care of our planet when it comes to mobility solutions. For this reason, we contribute in developing this innovative and sustainable transportation and travel system.

Expertise and experience in complex innovations

BAM Infra Nederland primarily participates in developing the foundation and substructure of hyperloop.  Secondly we provide our worldwide expertise and experience that we gathered in complex and innovative projects over the years. Next to technical challenges, we are capable of managing the complete project process in all different phases, including maintenance and finance like Public-Private Partnership (P3) projects. With projects like Sealock IJmuiden, currently the largest sealock in the world, Storm surge barrier Maeslantkering, renovation of Afsluitdijk and building the Dutch High Speed Line (HSL), as well as countless roads, railways, tunnels and bridges, we prove our ability to manage such large-skill projects.

Together we go further

We are fully aware that participation with partners is essential for building a hyperloop. When a total solution is needed, it can only be accomplished by working transparently together with partners. As partner of Hyperloop Development Program (HDP) we are closely involved in all hyperloop movements and we stay in close contact with other parties that are able to construct a hyperloop in the near future.

We gladly share with you our vision on the development and construction of this new travel and transportation system. Curious to know what we think is important in designing and constructing a hyperloop? How sustainable and safe this system is? And, what the social and personal opinions are? You will find the answers and more in our brochure below.

Meer weten?

Bas Reedijk

Bas Reedijk

Afdelingshoofd Water

Daan van den Akker

Daan van den Akker

Business developer

Daniel de Wit - commercieel manager contact

Daniël de Wit

Commercieel manager BAM Infra Funderingstechnieken

'Complexe technische uitdagingen? Een leuk project wat snel moeten starten? Niet weten waar te beginnen? We voeren graag de dialoog om samen tot de best passende oplossingen te komen.'

Joost de Jong

Joost de Jong

Commercieel manager

Benieuwd wat BAM Infra kan betekenen? Neem gerust contact op!

Jos van Rijen

Manager Design Operations

‘Digital Design is de kunst van het creëren, vastleggen en integreren van gegevens met behulp van een digitale vaardigheden. Specialisten van BAM Infraconsult gebruiken steeds vaker geavanceerde technologieën om gegevens vast te leggen en ontwerpen te maken in een gedigitaliseerde omgeving. Digital Design stelt ontwerpers in staat om mogelijkheden te verkennen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen in een virtuele omgeving.’

Michiel Dop

Commercieel manager

‘Een optimaal passende oplossing. Daar help ik u graag bij. Hoe? Door een soepele samenwerking met als resultaat dat uw doelen worden bereikt. Door de juiste vragen te stellen en hiermee uw vraagstukken goed te doorgronden. En door onze lokale bekendheid en sterke achterban. Uiteraard houden wij rekening met duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit.’

Nick Overkamp

Nick Overkamp

Conceptmanager Renovatieconcept Bruggen

René Beurze

René Beurze

Directeur Operations BAM Infraconsult

Sander den Blanken

Sander den Blanken

Directeur BAM Infraconsult

'Ontwerpen bij BAM Infraconsult gaat niet alleen over hoe het eruit ziet, hoe innovatief of onderscheidend het is in de markt, maar ook hoe we het constructief veilig en efficiënt kunnen bouwen en duurzaam onderhouden. Wij adviseren en ontwerpen daarom integraal samen met onze collega’s voor een duurzame toekomst. Wij richten ons daarbij op life cycle solutions en maken maximaal gebruik van de nieuwste digitale technieken’

Sander Roesink

Sander Roesink

Clustermanager Ontwerpmanagement

‘In Design & Construct contracten ben je succesvol als je op het juiste moment de juiste mensen in het ontwerpproces betrekt en met elkaar duidelijke afspraken maakt. Hierin moeten met name ook de collega’s van de werkvoorbereiding en de uitvoering een rol spelen door tijdig hun kennis en kunde in te brengen zodat we kunnen zeggen: ‘Mijn ontwerp is jouw ontwerp en jouw resultaat is mijn resultaat!’

Sanne van Vliet

Sanne van Vliet

Commercieel manager

Benieuwd wat BAM Infra kan betekenen? Neem gerust contact op!

Pieter-Martijn Flamink

Pieter-Martijn Flamink

Directeur

‘De Nederlandse infrastructuur is van hoge kwaliteit. Daar dragen wij elke dag aan bij. Veroudering en veranderend gebruik maken dat we het steeds iets beter en slimmer moeten doen. Samen, duurzamer en met nieuwe technieken. Dát is voor mij grensverleggend asset management.’

Groepsfoto

Team Waterkracht

Vlnr Bas Reedijk, Tijl Essens, Danneke Heiligers en Gerben Turkstra.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via het formulier.
CAPTCHA
7 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.