Artificial intelligence – digital asset management

Niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de doorstroming van onze steden en mainports is van groot belang voor onze economie. Door inzet van Artificial Intelligence (AI) zijn wij in staat om de huidige infrastructuur beter te benutten, zodat mensen en logistiek in beweging blijven.

 

Door data te onttrekken uit assets kunnen we er een digital twin van maken en kunnen we de assets beter begrijpen. Met artificial intelligence simuleren we de toekomst en zien we nu wat een asset te wachten staat en wat we er aan moeten doen om de assets hun functie optimaal te laten vervullen. We laten ze communiceren met andere assets en met voertuigen, en hun gecombineerde datastromen leiden tot nieuwe inzichten en mogelijkheden voor optimalisatie.

Asfaltscan
We scannen de wegen proactief door de inzet van satellieten en scanvoertuigen. Met de data die we hiermee verzamelen, ontwikkelen we algoritmes die zelf in staat zijn problemen met de weg te identificeren. Dit doen zij met behulp van kunstmatige intelligentie. Zij herkennen schade aan de weg en detecteren verminderde helderheid van de bewegwijzering op het wegdek. Ook ontwikkelen we algoritmes om problemen in de toekomst te signaleren en in kaart te brengen. Door op deze manier zicht te krijgen op de huidige en toekomstige staat van de weg, kunnen we effectieve keuzes maken om de weg proactief te verbeteren.

Bruggen
Met behulp van sensoren verkrijgen we inzicht in het scheepvaart- en wegverkeer. Op basis van data genereren we patronen met behulp van algoritmes die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. Vervolgens optimaliseren wij de verkeersstromen door de brug op de juiste momenten op te halen of neer te laten. De software die dit bepaalt koppelt data uit verschillende bronnen, zodat we rekening kunnen houden met een uitgebreid scala aan mogelijke situaties. Dit brengt een uitzonderlijke mate van precisie in de operatie van de brug. We optimaliseren de vrije doorstroom van vaar- en wegverkeer door data van vaarweg- en wegsensoren te integreren in de operatie van de brug binnen dezelfde digitale omgeving.

Gemalen Schiphol
Wij werkten samen met de luchthaven om zicht te krijgen op de afvalwaterverwerking. Door sensoren te installeren. Hiermee konden we het volume van het afvalwater meten, het aantal start/stop programma’s en het aantal bedrijfsuren. Aan de sensordata voegden we informatie toe uit andere bronnen, zoals weerdata en de hoeveelheid passagiers per vliegtuig. Hiermee ontwikkelden we een model dat de pompcapaciteit correleert aan de inkomende vluchten. Nu weten we onmiddellijk welke impact een bij de gate arriverende Airbus A380 heeft met ruim 800 passagiers, op de gemalen van Schiphol.

In de context van een groeiende luchthaven is het dankzij dit model mogelijk om zicht te krijgen op de capaciteit van individuele en collectieve pompsystemen. En op wanneer die capaciteit wordt overschreden. Die kennis hebben we gebruikt om een algoritme te ontwikkelen die de pompcapaciteit optimaal aanpast aan de hoeveelheid inkomende vluchten en de voorspelde weersomstandigheden.

We hebben de capaciteit en de hoeveelheid gemalen proactief weten te stabiliseren voor Schiphol.

Meer weten
Meer weten over Digital Asset Management? Neem contact op met onze specialist Kitting Lee. 

Download ook onze whitepaper ‘Digitalisering van de Waterinfrastructuur’.