Innovatie

10 november 2016

BAM Infra Speciale Technieken brengt als nominated subcontractor voor de joint venture Van Oord – GMB voor het eerst de innovatieve dijkdeuvels aan op een dijkvak tussen Hagestein en Opheusden. Deze dijkversterkingsmaatregel heeft als groot voordeel dat het kan worden toegepast op plaatsen met beperkte werkruimte. Opdrachtgever Waterschap Rivierenland omarmt deze nieuwe versterkingsmethode voor het Dijkverbeteringsproject Hagestein – Opheusden (HOP).

28 oktober 2016

Bij overgangen en scheidingslassen in het spoor treden extra zettingen op. De ongelijkheid die daardoor in het spoor ontstaat, veroorzaakt trillingen en schade die moet worden hersteld. ShimLift is een slimme, effectieve innovatie die deze schade voorkomt, onderhoudskosten aanzienlijk reduceert, stremmingen minimaliseert en het comfort voor de reiziger vergroot.

13 juli 2016

BAM Infra Rail heeft in samenwerking met Fugro RailData een systeem ontwikkeld waarmee het mogelijk is op een efficiënte en goedkope wijze de wissels in het Nederlandse spoorwegnet te inspecteren. Het systeem - De RILA-S&C Module - is gecertificeerd door ProRail. BAM wil het nieuwe systeem dit jaar in de praktijk gaan toepassen.

23 februari 2016
BAM Infra Rail innovatie Marker Light

BAM Infra Rail en Dual Inventive zijn in samenwerking met ProRail een pilot gestart om met de zogenaamde Marker Light werken aan het spoor veiliger te maken. Onduidelijke markering van de veilige werkzone brengt grote risico’s met zich mee. Bij het werken aan het spoor is, ondanks de gebruikelijke maatregelen, niet altijd duidelijk zichtbaar welk spoor beveiligd is. De Marker Light is hiervoor een innovatieve oplossing.

8 januari 2016

BAM Infra Rail heeft voor werkzaamheden aan het spoor een opklapbare fysieke afscherming ontwikkeld waarmee een veilige werkplek gecreëerd kan worden met maximale infrabeschikbaarheid. Door toepassing van de Happy Railing Schaarfence (HRS) is het niet meer noodzakelijk bij werkzaamheden het nevenspoor buitendienst te nemen, zodat veilig gewerkt kan worden terwijl zoveel mogelijk treinen kunnen blijven rijden. In Breda vindt momenteel een pilot plaats met de HRS.