Innovatie

7 oktober 2015
BAM asfalt LE2AP LEAB

Met het Europese demonstratieproject LE2AP slaat BAM een nieuwe weg in voor de recycling van asfalt. LE2AP staat voor Low Emission Asphalt Pavement, waarbij de 2 aangeeft dat het hierbij zowel om de emissie van geluid als van milieubelastende stoffen gaat. Het LE2AP project is gedeeltelijk gefinancierd met een Europese LIFE+ subsidie

24 maart 2015

Een onderzoek naar de geluideffecten van wegvakken met Streetprint in keperverband heeft aangetoond dat deze wegvakken in alle gevallen stiller zijn dan standaard elementenverhardingen in keperverband. Het onderzoek op basis van de Close Proximity(CPX)-methode is op vijf verschillende wegvakken uitgevoerd. De maximale geluidreductie die is gemeten bedraagt 2 dB.

3 maart 2015

Het Xbloc, het innovatieve golfbrekerelement van BAM Infra, wordt dit voorjaar voor de eerste keer op grote schaal toegepast in Nederland, het land waar het Xbloc is bedacht en ontwikkeld. BAM heeft een licentieovereenkomst getekend voor het gebruik van 12.500 m3 aan Xblocs voor de aanleg van een nieuwe haven in Cadzand-Bad. Het project bestaat uit twee golfbrekers die worden gebouwd met 4m3 en 1.5m3 Xblocs.