Innovatie

24 mei 2017

BAM stapt in partnerschap Hyperloop-testfaciliteit: ‘We staan aan de vooravond van heel nieuwe technologie’. 

BAM slaat de handen ineen met HARDT Global Mobility en bouwt een testfaciliteit voor de Hyperloop. Wat houdt deze samenwerking in?

10 november 2016

BAM Infra Speciale Technieken brengt als nominated subcontractor voor de joint venture Van Oord – GMB voor het eerst de innovatieve dijkdeuvels aan op een dijkvak tussen Hagestein en Opheusden. Deze dijkversterkingsmaatregel heeft als groot voordeel dat het kan worden toegepast op plaatsen met beperkte werkruimte. Opdrachtgever Waterschap Rivierenland omarmt deze nieuwe versterkingsmethode voor het Dijkverbeteringsproject Hagestein – Opheusden (HOP).

28 oktober 2016

Bij overgangen en scheidingslassen in het spoor treden extra zettingen op. De ongelijkheid die daardoor in het spoor ontstaat, veroorzaakt trillingen en schade die moet worden hersteld. ShimLift is een slimme, effectieve innovatie die deze schade voorkomt, onderhoudskosten aanzienlijk reduceert, stremmingen minimaliseert en het comfort voor de reiziger vergroot.

13 juli 2016

BAM Infra Rail heeft in samenwerking met Fugro RailData een systeem ontwikkeld waarmee het mogelijk is op een efficiënte en goedkope wijze de wissels in het Nederlandse spoorwegnet te inspecteren. Het systeem - De RILA-S&C Module - is gecertificeerd door ProRail. BAM wil het nieuwe systeem dit jaar in de praktijk gaan toepassen.

23 februari 2016
BAM Infra Rail innovatie Marker Light

BAM Infra Rail en Dual Inventive zijn in samenwerking met ProRail een pilot gestart om met de zogenaamde Marker Light werken aan het spoor veiliger te maken. Onduidelijke markering van de veilige werkzone brengt grote risico’s met zich mee. Bij het werken aan het spoor is, ondanks de gebruikelijke maatregelen, niet altijd duidelijk zichtbaar welk spoor beveiligd is. De Marker Light is hiervoor een innovatieve oplossing.

8 januari 2016

BAM Infra Rail heeft voor werkzaamheden aan het spoor een opklapbare fysieke afscherming ontwikkeld waarmee een veilige werkplek gecreëerd kan worden met maximale infrabeschikbaarheid. Door toepassing van de Happy Railing Schaarfence (HRS) is het niet meer noodzakelijk bij werkzaamheden het nevenspoor buitendienst te nemen, zodat veilig gewerkt kan worden terwijl zoveel mogelijk treinen kunnen blijven rijden. In Breda vindt momenteel een pilot plaats met de HRS.

7 oktober 2015
BAM asfalt LE2AP LEAB

Met het Europese demonstratieproject LE2AP slaat BAM een nieuwe weg in voor de recycling van asfalt. LE2AP staat voor Low Emission Asphalt Pavement, waarbij de 2 aangeeft dat het hierbij zowel om de emissie van geluid als van milieubelastende stoffen gaat. Het LE2AP project is gedeeltelijk gefinancierd met een Europese LIFE+ subsidie

24 maart 2015

Een onderzoek naar de geluideffecten van wegvakken met Streetprint in keperverband heeft aangetoond dat deze wegvakken in alle gevallen stiller zijn dan standaard elementenverhardingen in keperverband. Het onderzoek op basis van de Close Proximity(CPX)-methode is op vijf verschillende wegvakken uitgevoerd. De maximale geluidreductie die is gemeten bedraagt 2 dB.

3 maart 2015

Het Xbloc, het innovatieve golfbrekerelement van BAM Infra, wordt dit voorjaar voor de eerste keer op grote schaal toegepast in Nederland, het land waar het Xbloc is bedacht en ontwikkeld. BAM heeft een licentieovereenkomst getekend voor het gebruik van 12.500 m3 aan Xblocs voor de aanleg van een nieuwe haven in Cadzand-Bad. Het project bestaat uit twee golfbrekers die worden gebouwd met 4m3 en 1.5m3 Xblocs. 

16 december 2014

Het Europese demonstratieproject LE2AP van BAM is genomineerd voor de Infratech Innovatieprijs 2015 in de categorie Geplande innovatie. Woensdag 21 januari wordt tijdens de vakbeurs Infratech in Rotterdam bekendgemaakt wie de winnaar is. LE2AP is genomineerd door een vakjury bestaande uit Ron Voskuilen (Algemeen Directeur Stadsontwikkeling Rotterdam), Jan Hendrik Dronkers (Directeur-Generaal Rijkswaterstaat), Annemieke Nijhof (CEO Tauw Group BV), Maxime Verhagen (Voorzitter Bouwend Nederland), Rob Vos (GMB Civiel) en Nicole van der Velden (Movares).

4 november 2014

BAM Wegen heeft in overleg met Rijkswaterstaat op de A4 bij Hoogmade een proefvak aangelegd met vier ´stille´ integraalvoegen. Op basis van computersimulaties, metingen in situ en visuele inspecties wordt gedurende een periode van drie jaar gemonitord of de voegen goed functioneren. Door temperatuur-, rek- en verplaatsingssensoren in het weggedeelte in te bouwen, beschikt BAM over accurate data over de werking van de integraalvoeg. BAM streeft ernaar zo snel mogelijk een goedkeuringscertificaat van Rijkswaterstaat te ontvangen zodat de voeg breed kan worden toegepast.

10 oktober 2014

In haar vijftienjarig bestaan in Nederland heeft Streetprint in een groot aantal gemeenten creatieve patronen aangebracht in asfalt. Het procedé is kinderlijk eenvoudig, maar roept bij veel opdrachtgevers toch nog vragen op. Reden te investeren in een film, die meteen duidelijk maakt hoe patronen in asfalt worden aangebracht.

1 oktober 2014

BAM Verkeerstechniek heeft een nieuw type voertuigkering toegepast op het viaduct Knienenbult over de A18. Het is een full-scale geteste voertuigkerende leuning, die nog niet eerder in Nederland is gebruikt. De voertuigkering, luisterend naar de naam Bistra, is ontwikkeld in Zweden.

25 augustus 2014

De klimaatscenario’s tot 2100 van het KNMI laten een beeld zien van hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en kans op drogere zomers. De effecten van deze klimaatveranderingen op een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland verlangen innovatieve oplossingen voor onze infrastructuur.

6 mei 2014

Tussen 16 mei en 6 juni 2014 zijn de laatste prefab liggers geplaatst ten behoeve van het nieuwe spoorviaduct dat onderdeel uitmaakt van de uitbreiding van station Amsterdam RAI. In opdracht van ProRail plaatste aannemer BAM Combinatie Amstelspoor in totaal 90 liggers met een lengte variërend van 19 meter tot 25 meter en een gewicht van ca. 35 tot 41,5 ton. Het nieuwe viaduct maakt deel uit van project OVSAAL, een belangrijke capaciteitsuitbreiding van het spoortraject tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad.