Waterstof als nieuwe energiedrager

Stel je voor; een samenleving, inclusief de industrie en transport volledig op hernieuwbare energie. En vervoer en warmtevoorzieningen op elektriciteit en waterstof, zonder uitstoot en overlast. Veilig en gezond. De vraag is of je al begonnen bent?

Elk jaar 30.000 tot 50.000 huizen van het gas af en nieuwe huizen aardgasvrij opleveren. Een forse opgave waarbij meerdere duurzame alternatieven nodig zijn om deze doelen te behalen.

Pilots poppen op. Zo ook het project Waterstofwijk Hoogeveen. Een project dat als voorbeeld kan dienen voor tal van andere wijken. Als springplank om echt van het gas af te kunnen.

Ga je mee? Schrijf je snel in!