Gerelateerde content

'Drie onverwachte scheuren in het eerste jaar, één verrassing in het volgende jaar en geen verrassingen in de jaren daarna.'

'Scheepvaart- en wegverkeer stroomopwaarts meten om stroomafwaarts te zorgen voor een vrije doorstroming.'

Steden zijn onze toekomst. In 2050 woont meer dan 70% van de wereldbevolking in de stad. We staan daarmee voor gigantische uitdagingen. Hoe houden we ...

In september is Telecom gestart met ‘Telecom for Make-A-Wish’. Na een intensieve roadshow ontpopte zich de eerste acties. Er werd cake geb...

De Afsluitdijk gaat de komende jaren op de schop om de dijk klaar te maken voor de toekomst. Op 1 april verrichtte minister Cora van Nieuwenhuizen (In...

Vanaf 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht voor toegang op alle grotere bouwplaatsen en onderhoudscontracten in Nederland. Bou...

Moeilijke situaties vragen om creatieve oplossingen. Waar haal je nieuwe medewerkers vandaan als deze binnen de branche bijna niet te vinden zijn? Jui...

Download
PDF, 3.87 MB

Ten oosten van station Amsterdam Amstel wordt flink gebouwd. Zo komt er een woonwijk op de plaats van de oude Bijlmerbajes. De nieuwe woonwijken worde...

Circa honderd BAM-medewerkers en hun gezinsleden hebben vandaag – in het kader van de Nationale Boomfeestdag – bomen geplant in Hollandse ...

Frans den Houter, CFO van Koninklijke BAM Groep nv, opende vandaag de beursdag van Euronext Amsterdam met de traditionele gongslag. Het aandeel van he...

Er komt een fietsviaduct over de Greenportlane in Venlo. Dat is nodig voor een veilige fietsverbinding in het bedrijventerrein Greenport Venlo. De Pro...

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft vandaag bij netwerkbedrijf Alliander tien statushouders het mbo-diploma elektramont...

Marge gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 2,1%, ondanks de impact van project zeesluis IJmuiden (OpenIJ) Bouw en vastgoed: goed res...

Zaterdag 2 februari vond de mountainbiketocht voor Make-A-Wish plaats. Ruim 120 mountainbikers hebben de sneeuw en kou getrotseerd en gezamenlijk &eur...

Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel) bereidt de werkzaamheden voor de versterking van de Afsluitdijk voor. Op de dijk richten we meerdere werk...

De eerste multimodale mobiliteitshub van Hely is in Delft beschikbaar gesteld in samenwerking met de gemeente Delft, gebieds- en vastgoedontwikkelaar ...

Pagina's