Consortium TULIPS (2022 – 2026) voor duurzame luchtvaart

BAM is onderdeel van het unieke Europese consortium TULIPS. Het TULIPS-consortium draagt bij aan de transitie naar koolstofarme mobiliteit en versterkt de huidige duurzaamheidsacties op luchthavens voor de komende vier jaar. Daarvoor ontwikkelt en implementeert het consortium innovatieve oplossingen en krijgt voor de financiering € 25 miljoen aan ondersteuning vanuit de Europese Unie. De financiering maakt deel uit van de Europese Green Deal. Door de samenwerking van toonaangevende luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, kennisinstituten en industriële partners in dit unieke Europese consortium is het mogelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan duurzame luchtvaart naast de huidige bijdragen en geplande acties.

Door samen te werken op vier zeer verschillende luchthavens, met de input van de brede coalitie van partners, wordt de impact van de oplossingen op de Europese klimaatdoelen zichtbaar. Het consortium ontwikkelt showcases die laten welke specifieke acties in verschillende scenario’s leiden tot het versnellen van verduurzaming en hoe ze in heel Europa toepasbaar zijn.

De resultaten van het project zullen naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de decarbonisatie van de luchtvaartsector. De relevante opgedane kennis zal worden gedeeld op de website van het consortium, zodat de luchtvaartindustrie en andere Europese luchthavens de TULIPS-concepten en -technologieën kunnen toepassen via praktische roadmaps.

 

Engelse versie

Consortium TULIPS (2022 – 2026) for sustainable aviation

BAM is part of the unique European consortium TULIPS (2022 – 2026). The TULIPS consortium will contribute to the transition to low-carbon mobility and enhance current sustainability actions at airports for the next four years by developing and implementing innovative solutions, supported by the EU with €25 million in funding. The funding is part of the European Green Deal. The collaboration of frontrunning airports, airlines, knowledge institutes and industrial partners in this unique European consortium makes it possible to contribute significantly to sustainable aviation, on top of current contributions and actions planned.

Collaborating at four very different airports, with the input from the broad coalition of partners will allow the impact of the solutions on the European climate targets to become apparent. Successful demonstration of specific actions to accelerate sustainability in different scenarios will showcase these innovations and how they can be implemented throughout Europe. The outcomes of the project are expected to contribute significantly to the decarbonisation of the aviation sector. The relevant knowledge gained will be shared on this website, which will allow the aviation industry and other European airports to apply the TULIPS concepts and technologies through practical roadmaps.

 

 

< Terug naar GoinGDutch

Meer over Programma Mobiliteit