Zekerheid over duurzame kwaliteit inrichting Grote Marktstraat Den Haag

15 september 2014

In de transformatie van de Haagse Grote Marktstraat tot een winkelboulevard met internationale allure, vormt Habo GWW een cruciale schakel. De Haagse BAM-dochter liep niet weg voor de uitdagende klus van de gemeente: met minimale overlast voor bewoners, winkeliers, publiek en gemotoriseerd verkeer een van de drukstbezochte straten van Den Haag geheel van nieuwe bestrating en straatmeubilair voorzien. Inclusief de ondergrondse infrastructuur en het verwijderen van de fundamenten van de oude tramrails. Eind augustus is de tweede uitvoeringsfase opgeleverd. De derde fase is in overleg met de gemeente uitgesteld tot februari volgend jaar om ruimte te bieden aan de realisatie van Sijthoff City.

Met het ondergronds brengen van tram en auto ontstond de kans de Grote Marktstraat de grootstedelijke uitstraling te geven die Den Haag ambieerde. Met de allure van een balzaal, passend bij de sfeer van Den Haag. In het verlengde van de publieke investeringen, haakten ook private partijen aan bij het plan. Grote nieuwe ontwikkelingen zoals de Nieuwe Haagse Passage en de Markies trokken gerenommeerde winkelketens en verleidden al aanwezige ketens tot ingrijpende vernieuwingen. De planning is de Grote Marktstraat medio 2015 in zijn geheel op te leveren.

Kennis van de stad

Habo-directeur Ronald Baptiste kijkt met tevredenheid terug op de prestatie van zijn team in de eerste twee fasen: ´Tijdens de uitvoering hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met alle belanghebbenden. Dat was ook een strikte eis van de gemeente. We hebben een omgevingsmanager ingezet om voor alle partijen voortdurend duidelijkheid te scheppen over de werkzaamheden. De overlast voor winkeliers en winkelend publiek hebben we tot een minimum weten te beperken. Habo is gewend te werken in binnensteden, zeker Den Haag, en de Hagenezen, kennen we op ons duimpje. Voor de Grote Marktstraat hebben we bovendien eigen mensen en partners ingeschakeld, die het leuk vinden om op locaties te werken waar veel dynamiek is. Uiteindelijk gaat het om de oprechte aandacht voor alle gebruikers van het gebied. Deze benadering in combinatie met de fasering stelt ons in staat het proces te beheersen en flexibel te zijn. Terwijl wij bezig waren, zijn de bouwactiviteiten van bijvoorbeeld de Nieuwe Haagse Passage en Sijthoff City gewoon doorgegaan. Door rekening met elkaar te houden en duidelijke afspraken te maken, hebben zich geen belemmeringen voorgedaan´.

Zekerheid

Het totale oppervlakte van de herinrichting bedraag 9.500 m². Opvallendste element in de bestrating  zijn de gedecoreerde tegels; 22.000 in totaal. Formaat, patroon en kleur zijn afgestemd op de omgeving en brengen daar samenhang in aan. Het motief op de tegels is geïnspireerd op de traditionele Haagse hofmode. Baptiste: ´Omdat de tegels in deze vorm nooit eerder zijn toegepast, hebben we proefvakken aangelegd en testen uitgevoerd op duurzaamheid, gladheid en belasting. Ook het beheer en onderhoud hebben we de vereiste aandacht gegeven, zodat de gemeente zekerheid heeft over de duurzame kwaliteit van ons werk´.

In deze film van de gemeente Den Haag wordt de transformatie van de Grote Marktstraat treffend in beeld gebracht.