Van improviseren naar anticiperen

7 oktober 2015

De complexiteit van infrastructurele projecten neemt toe. Deze projecten zijn vaak grootschalig en hebben een multidisciplinair en integraal karakter. De combinatie van vakmanschap, teamwork én Building Information Modelling (BIM) maakt het mogelijk om infrastructurele werken veiliger, sneller en kostenefficiënter te kunnen ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden

Een voorbeeld uit mijn studietijd. Een jaar of vijftien geleden liep ik als assistent-uitvoerder stage op een waterbouwkundig project in het buitenland. Het project stond onder grote tijdsdruk en op basis van gebrekkige informatie van de ondergrondse infrastructuur moest een damwandkuip worden geheid. Helaas raakten we een hoofdriool met alle ellende van dien. Dat riool stond niet op tekening. Door versnipperde en/of het ontbreken van informatie treden dit soort calamiteiten op. Faalkosten, vertraging en in het ergste geval lichamelijk letsel zijn het gevolg. 

Van tekening naar digitaal bouw informatie model
De digitale transitie die momenteel binnen BAM  plaatsvindt, richt zich op de verschuiving van de AutoCAD tekening naar een compleet digitaal Bouw Informatie Model (BIM) waarin alle voor het bouwproject relevante informatie is opgenomen. BAM streeft ernaar dat BIM in 2020 in alle projecten wordt toegepast.
De ruggegraat van de Bouw Informatie Modellen wordt gevormd door geavanceerde 3D-modellen in combinatie met Geografische Informatie Modellen (GIS).
BAM Infra is in staat  met BIM en GIS  de bouw van een project eerst virtueel te simuleren en te optimaliseren alvorens de eerste paal of spade de grond in gaat. Dat betekent meer tijd besteden aan de voorbereiding en minder tijd aan de uitvoering. In plaats van op de bouwplaats improviseren, ‘het acteren zonder script’, anticiperen we nu vroegtijdig.  

Van theorie naar praktijk
Het project OV SAAL, de verbetering van de spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad, is een mooi voorbeeld waar de voorbereiding inclusief BIM veel aandacht heeft gekregen. Het ontwerp is volledig in 3D uitgewerkt. Voor kritische onderdelen zijn planningssimulaties gemaakt en tot slot zijn de 3D-modellen ook gebruikt voor het digitaal maatvoeren. Minder tekenwerk en minder faalkosten zijn het gevolg.
De techniek is één, maar het trainen en ondersteunen van collega’s op het gebied van BIM is net zo belangrijk. Binnen BAM trainen de collega’s elkaar. Onze medewerkers hebben zelf een BIM trainingsprogramma ontwikkeld dat continu wordt verbeterd op basis van nieuwe praktijkervaringen. Daarmee laat BAM ook zien een continu lerende organisatie te zijn.

Jothijs van Gaalen, hoofd BIM, BAM Infraconsult; jothijs.van.gaalen@bam.nl