Vakmanschap en BIM; succesformule voor een renderend project

23 juni 2016

De ontwikkelingen op modelleersoftware gebied maken het tegenwoordig mogelijk om een project volledig digitaal in 3D te bouwen alvorens de eerste spade de grond in gaat. Het is echter niet een kwestie van 'een druk op de knop' en alleen een proces goed volgen. 'Garbage in, garbage out.' Vakmanschap is en blijft cruciaal om een renderend project te realiseren.

Praktijkvoorbeeld: Sluiskiltunnel
In het onlangs door BAM/TBI opgeleverde project Sluiskiltunnel - een boortunnel met twee buizen onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen - werd BIM ingezet om een goede projectvoorbereiding te waarborgen. De BIM-scope betrof het civiel en architectonisch ontwerp, de technische installaties van de dienstgebouwen en de verkeerstunnel technische installaties. Ontwerpen in 3D was de standaard.

Minder aanpassingskosten en snellere oplevering
Het actuele, integrale raakvlakkenmodel werd aan het projectteam beschikbaar gesteld, zodat de betrokken disciplines goed inzicht hadden in de actuele status van het ontwerp. Vragen zoals - 'hoe maak ik het?' - werden aan de hand van de modellen binnen, in plaats van in de bouwput beantwoord. Eveneens werden grove ruimtereserveringen in een vroegtijdig stadium gemaakt. 
Een van de belangrijke conclusies uit de BIM-evaluatie van het project Sluiskiltunnel was dat het digitaal bouwen met vakmensen resulteerde in significant minder aanpassingskosten en een vroegtijdige oplevering van het project. 
Succesfactoren waren eveneens: het ontwerpen van grof naar fijn, vroegtijdig fundamentele ontwerpkeuzes maken en het ontwerpen met een marge. Factoren die overigens ook voor het digitale tijdperk golden. De positieve ervaringen met BIM voor de Sluiskiltunnel benutten we nu voor ons volgende boorproject, de Rotterdamsebaan in Den Haag.

Integraal en multidisciplinair
‘Controleren is wat anders dan afvinken’, zei Chris Hakkaart - de inmiddels gepensioneerde ontwerpleider van het project Sluiskiltunnel - tijdens zijn afscheidssymposium op 17 juni jongstleden. De projecten zijn tegenwoordig integraal en multidisciplinair. De BIM-modellen van deze projecten vormen een primaire informatiebron. Maar hoe toets je of een BIM-model vakinhoudelijk correct is?
Het vakinhoudelijk controleren van complexe, integrale en multidisciplinaire modellen is een uitdaging. De uitdaging niet aangaan is het beste recept voor faalkosten. BAM Infra heeft op basis van diverse projectervaringen een aanpak ontwikkeld. In een volgende blog ga ik daar dieper op in. Heeft u nu al interesse? Neem gerust contact op met ondergetekende. Uiteraard staan wij open voor andere zienswijzen.

Jothijs van Gaalen, hoofd BIM, BAM Infraconsult; jothijs.van.gaalen@bam.nl