Paal en perk stellen aan export teerhoudend asfalt

24 april 2014

Teerhoudend asfalt staat de laatste tijd weer eens in het middelpunt van de belangstelling van politiek en media. Mede doordat Nederlandse en Europese wetgeving niet goed op elkaar aansluit, wordt dit verontreinigde asfalt al geruime tijd geëxporteerd naar vooral Oost-Europa. Het wordt hoog tijd daar paal en perk aan te stellen.

Teerhoudend asfalt kan kankerverwekkend zijn. Daarom mogen sinds 1991 in Nederland geen teerhoudende producten meer in de wegenbouw worden toegepast en is sinds 2001 ook het hergebruik van teerhoudend asfalt niet langer toegestaan. De bedoeling was vanaf dat moment  al het vrijkomend teerhoudend asfalt thermisch te reinigen. Daar komt in de praktijk dus weinig van terecht.  Uit onderzoek blijkt  dat vele tonnen asfalt worden hergebruikt in Oost-Europese wegen.  Dat is lucratief voor de exporterende bedrijven die op deze manier bovendien voorkomen dat diep in de buidel moet worden getast voor het kostbare thermisch reinigen van het vervuilde asfalt. Voor wegbeheerders en wegenbouwers, die te goeder trouw teerhoudend materiaal aanbieden voor thermische reiniging, is het zuur achteraf te moeten constateren dat ondanks Nederlandse wetgeving het asfalt over onze grenzen wordt hergebruikt. Volksgezondheid en milieu zijn hierdoor in het geding.

Sinds juni 2011 geldt bij BAM Wegen de harde afspraak  dat bij alle projecten waar medewerkers geconfronteerd worden met teerhoudend materiaal er op toegezien wordt dat het materiaal niet alleen juist wordt verwijderd, maar ook daadwerkelijk thermisch wordt gereinigd . Wij stellen maatschappelijke verantwoord ondernemen  boven winstbejag. Want ook al betekent dit dat in sommige gevallen een project op kostprijs niet aan BAM Wegen wordt gegund, de gezondheid van mens en omgeving prevaleert te allen tijde . 

Maarten Jacobs
Adviseur BAM Wegen