Met VISI naar een cultuur van helderheid en transparantie

2 december 2015

Heldere en transparante informatie uitwisseling is essentieel voor beheersing van bouwprojecten. Hoewel de rijksoverheid in 2011 de Digitale Agenda open standaarden als norm instelde, wordt dit in de bouwbranche niet altijd toegepast. Een beetje stimulans is dan ook gerechtvaardigd.

De bouw is mij met de paplepel binnen gegoten. Mijn vader, voormalig financieel directeur bij Ballast Nedam, reisde de hele wereld over en kwam thuis met foto’s en verhalen over de bouw van onder andere Hyatt op Aruba, Grote Beltbrug (Storebælt) in Denemarken en Confederation Bridge in Canada. Ik dacht ‘dat wil ik ook’ en koos voor HTS Bouwkunde en later Financieel recht.

Bij Ballast Nedam woningbouw in Capelle aan den IJssel liep ik in 2001 stage als assistent uitvoerder. Tijdens schafttijd liep ik het werk langs om de stand en de kwaliteit van het werk te monitoren. Dit verwerkte ik in Excel en iedere voorman van een discipline kreeg van mij een uitdraai en in elke woning hing ik de stand op. Ik stimuleerde de mensen om kwalitatief te bouwen alsof het hun eigen huis zou worden. Gebreken na oplevering kosten naast tijd en geld veel energie.

Nu werk ik bij BAM en terugkijkend vraag ik mij af of er in de tijd iets wezenlijks veranderd is. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is professioneler geworden, wat zich uit in meer aandacht voor contract- en risicomanagement met als gevolg minder voor te boeken resultaat.
Om onze continuïteit te waarborgen dienen we de klant uit de schaduw te halen, streven naar een efficiënt bouwtraject zonder wijzigingen, foutloos bouwen en dus opleveren zonder gebreken.
Het te behalen resultaat  zit in het minimaliseren van faalkosten en een gezonde positie van het werkkapitaal. Daarnaast dienen we simpele routinehandelingen te automatiseren en naast het menselijk oordeelsvermogen gebruik maken van het inzicht uit Big Data.
Zoals Charles Darwin stelde “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but rather the most adaptable to change”.

SuperVISI the game changer
VISI richt zich op digitale communicatie tussen partijen in een bouwproject. Met behulp van VISI wordt bepaald wanneer (proces), wie (rol), wat (informatie), aan wie (rol) aanlevert.
Het doel van VISI is de transparantie en traceerbaarheid van het bouwproces te
vergroten, hiermee de kwaliteit en efficiency te verhogen en de doorlooptijd te verkorten.  Uiteindelijk draagt dit bij aan de kosten- en procesbeheersing van bouwprojecten en dat is in het belang van zowel de publieke als de private sector.

Naleving VISI als open standaard
VISI is een open standaard waarop het principe “pas toe of leg uit” van toepassing is. Dit betekent dat bij niet toepassen verantwoording in het jaarverslag vereist is. Overheden en semi-overheden dienen open standaarden toe te passen. VISI staat daarnaast ook vaak voorgeschreven in de aanbestedingsstukken. Echter blijkt dit geen waarborg te zijn dat het ook daadwerkelijk wordt toegepast. In hoeverre wordt dit verantwoord in het jaarverslag??

Data genereren uit VISI
BAM Infra heeft de data uit de VISI projecten laten samenbrengen in één SuperVISI. SuperVISI geeft realtime inzicht in de standen van de acceptatiedocumenten, wijzigingen, afwijkingen, termijnstaten en reactietermijnen op project-, bedrijfsonderdeel- en bedrijfsniveau. Voor een optimaal inzicht hebben we  rapportages laten ontwikkelen en koppelingen laten maken met systemen zoals relatics, doctream en thinkproject.

Tijd voor een cultuur van helderheid en transparantie
Het is tijd de traditionele cultuur te doorbreken en VISI consequent toe te passen. Helderheid en transparantie zijn in ieders belang. Het argument “we hebben het altijd al zo gedaan” is in ons digitale tijdperk echt passé.

Anne-Roos van der Elst, Contractdeskundige BAM Infra Nederland, anneroos.vander.elst@bam.nl