Met een filosoof of docent Frans een tender in

28 mei 2015

Hoe verleiden we toptalenten te kiezen voor een loopbaan in de bouw? Door ze te laten zien wat wij doen! Door de waan van de dag of misschien is het wel bescheidenheid, vergeten wij uit te dragen wat onze betekenis voor de samenleving is. Wij ontwerpen, financieren, bouwen en onderhouden complexe infraprojecten in vele verschijningsvormen, in binnen- en buitenland. Met onze kennis en uitvoeringskracht houden we de samenleving in beweging, fysiek en virtueel.

De vlekkeloze bouw van de Sluiskiltunnel bij Terneuzen of de plaatsing van een miljoen slimme meters in Nederlandse huishoudens: het zijn voorbeelden van prestigieuze projecten die een grote impact hebben op de samenleving. Waar we innovaties op het gebied van duurzaamheid en veiligheid met succes toepassen. En waarvoor we brede publieke waardering oogsten. Moeten we onze prestaties laten zien? Ja, dat moet.

Anticyclisch

De bouw is voor veel afstudeerders, laat staan toptalenten, nog altijd geen aanlokkelijke werkomgeving. En dat terwijl de wereld van de bouw in rap tempo verandert, leuker en uitdagender wordt. Dat de instroom van talenten stagneert, is overigens een constatering die gemengde gevoelens oproept. Ons kostenbesparingsprogramma Back in shape heeft jammer genoeg veel banen gekost. We moeten echter anticyclisch durven denken. Ook bij BAM slaat de vergrijzing onverbiddelijk toe.

´Domme´ vragen

Onze publieke en private opdrachtgevers leggen steeds meer verantwoordelijkheid neer bij ons. Een tendens die van onze medewerkers andere competenties verlangt. We zijn eerder betrokken bij en dus zichtbaarder in het proces. Dat dwingt ons tot meer verdieping in de wensen van onze opdrachtgevers en eindgebruikers. Waarom onze tenderteams niet versterken met een filosoof of docent Frans die ´domme´ vragen durft te stellen? Dat leidt tot meer inspiratie en creativiteit dan een team dat bestaat uit louter techneuten, daarvan ben ik overtuigd. We hebben geen behoefte aan meer van hetzelfde, maar willen juist onderscheidend en vernieuwend zijn.

Charismatische generalisten

In onze zoektocht naar toptalenten verruimen we onze blik. Universiteiten, hoger- en middelbaar beroepsonderwijs zullen hun programma’s meer moeten afstemmen op onze behoeften. Natuurlijk blijven we zoeken naar hoogopgeleide technische specialisten, maar tegelijkertijd willen we charismatische generalisten die in staat zijn een projectteam naar een hoger niveau te tillen, ons slimmer maken. Hun achtergrond doet dan minder ter zake. Toptalenten vinden op hun beurt in BAM een internationale werkomgeving waar alle bouwdisciplines samenkomen en integrale slagkracht onderscheidend is. BAM stelt toptalenten in staat te laten zien wat zij doen.

Ghislaine Aarts, directeur HR BAM Infra Nederland; g.aarts@bamciviel.nl