Hans Draaijer: ´Denken vanuit belangen opdrachtgever´

24 april 2014

‘Economisch meest voordelige inschrijving, tenzij…? Dat vind ik een positieve ontwikkeling. Vroeger werden bouwondernemingen beoordeeld op de minimale kwaliteit die de opdrachtgevers vastlegden in hun bestek. Hierdoor ontstond een prijzenoorlog, het aantal opdrachtgevers waar wij als bouwondernemers voor werken is nu eenmaal beperkt. Bij EMVI ligt de nadruk niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit. Dat geeft ons de vrijheid om na te denken over wát we gaan bouwen en hóe we het doen. Opdrachtgevers benutten hierdoor beter de kennis, innovatie en creativiteit die in de markt aanwezig zijn. Want wie is er nou eigenlijk de bouwexpert? Wij toch!

Deze aanpak komt de kwaliteit ten goede. Als de doelstelling is “zo goedkoop mogelijk bouwen” hebben bouwondernemers vaak geen oog voor zaken als omgevingshinder. EMVI dwingt ons mee te denken vanuit de belangen van de opdrachtgever. Hoe kunnen wij de overlast voor weggebruikers en omwonenden beperken? Hoe communiceren wij met de omgeving? Omdat je dit integraal moet aanpakken, hebben wij BAM Infra Strategie Management opgetuigd. Collega’s van verschillende disciplines bedenken samen de beste oplossing.

Als bouwonderneming moeten we nog wennen aan EMVI, maar we zetten grote stappen. Ook opdrachtgevers zitten in een leercurve. Rijkswaterstaat heeft EMVI op de grote projecten prima voor elkaar, maar provincies en gemeenten zijn de overstap nog aan het te maken. Het lukt hen nog niet altijd de oude werkwijze los te laten. Opdrachtgevers bepalen zelf hoe zwaar zij kwaliteit laten meewegen in de beoordeling van de inschrijvingen. Wil je als bouwonderneming écht de ruimte krijgen je te onderscheiden, dan zou kwaliteit voor zeventig procent moeten meetellen. Rijkswaterstaat gaat al af en toe zo ver.

Opdrachtgevers, maar zeker ook opdrachtnemers moeten EMVI serieus nemen. Het volstaat niet om alleen mooie plannen te maken en vervolgens toch weer ouderwets te gaan bouwen. Ik zie wel eens dat bouwondernemingen daarmee wegkomen. Volgens mij haal je daarmee het principe onderuit. Het lokt ook opportunisme uit. Vandaar mijn tip aan opdrachtgevers: zorg dat wat de bouwondernemer belooft contractueel afdwingbaar is en handhaaf daar ook op. Zo voorkom je dat EMVI een papieren tijger wordt.’

Hans Draaijer
Directeur BAM Infra Strategie Management