Blog Martijn Smitt: Al met één been in de nieuwe wereld van het bouwen

7 december 2016

We leven een klein jaar na de introductie van de Marktvisie. We spraken af de handen in elkaar te slaan, zij aan zij te gaan en leiderschap te tonen. Ook wist iedereen dat we de wereld niet in één dag zouden veranderen. Het tempo wordt bepaald door het leiderschap dat eenieder in zijn eigen organisatie en met elkaar durft te tonen. Met één been staan we in de nieuwe wereld van het bouwen, waarin het niet langer gaat om het eigen maar om het maatschappelijk belang. Om zingeving, de bedoeling van de dingen die er toe doen. Een betere samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en marktpartijen leidt tot onder meer een gezond verdienmodel, meer innovatie, reductie van transactie- en faalkosten en tot respectvolle verhoudingen. We zien daarom al hele goede voorbeelden. We kennen elkaar steeds beter en weten elkaar snel op te zoeken ook als er geëscaleerd moet worden. Aan de andere kant zien we in de praktijk ook een wisselend beeld.  

Recent hebben we samen met de top van Rijkswaterstaat de eerste resultaten geëvalueerd van de samenwerking in het project Zeesluis IJmuiden. En die waren zonder meer positief. Natuurlijk is en blijft het een complex project waar gezamenlijk een huzarenstukje wordt neergezet, dat moeten we niet vergeten. Dus het is echt geen twee vingers in je neus project. De juiste mindset bij alle betrokkenen vanaf het prille begin blijkt cruciaal. Na de open dialoog in de tenderfase en de toetsing van de afspraken in de verificatiefase, doen we nu in de ontwerp- en uitvoeringsfase nog steeds normaal tegen elkaar. We zijn transparant en durven elkaar aan te spreken op gedrag. Zo simpel kan, nee, móet het zijn. Het interessante is dat de betrokken projectdirecteuren aangaven helemaal niet zo bewust bezig te zijn de Marktvisie “te implementeren”. “Wij doen gewoon normaal tegen elkaar en respecteren elkaars expertise en belangen.” Ik vond dat geweldig. Daar spraken twee mensen die tot in hun hart de passie voelen ‘samen groots te bouwen’ en een mindset hebben er een succes van te maken.

Maar de praktijk blijkt ook weerbarstig. We stuiten nog altijd op projecten waar traditionele verhoudingen niet uit te bannen zijn. In enkele tenders zien we het dan al aankomen: geen transparantie, onacceptabele contractvoorwaarden waar bovendien nauwelijks over te praten valt waardoor een gebrek aan onderling vertrouwen ontstaat. Hoe vervelend ook, wij nemen dan een rigoureus besluit: hier stoppen we mee. Ook dat is professioneel. Als een samenwerking dusdanige kaders, zoals onacceptabele en onevenwichtige en onbespreekbare contractvoorwaarden omvat, zodat een succesvolle samenwerking geen kans zal krijgen, dan geven we een duidelijk signaal af door het project te stoppen. We nemen de tot dan toe verspijkerde tenderkosten voor lief.  Met dan alsnog doormodderen doen we niemand een plezier. Gelukkig zijn dat steeds vaker incidenten maar ze komen nog regelmatig voor. De meeste opdrachtgevers geven terug ook blij te zijn met een dergelijk signaal. Het geeft stof tot nadenken. Samen kunnen en moeten we van deze situaties leren.

Recent had ik een gesprek met Aline Arends, manager implementatie Marktvisie bij Rijkswaterstaat. Zij heeft een nuchtere en realistische visie op de gezamenlijke ambitie van opdrachtgevers en marktpartijen: ´the proof of the pudding is in the eating´. Kijk in de praktijk wat de resultaten zijn en benut de successen om verder te komen. Dat is precies wat wij in veel van onze projecten doen. Niet ouwehoeren maar doen, door leiderschap te tonen. Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt je kwetsbaar durven opstellen en accepteren dat het nog niet altijd overal meteen goed gaat. We stellen alles in het werk onszelf en onze mensen het gedrag aan te leren dat daarbij hoort. Stap voor stap. Als wij zorgen voor een goede doorvertaling van de Marktvisie bij BAM, snijdt het mes aan twee kanten: we worden zelf een betere partner in samenwerken en we kunnen publieke opdrachtgevers ook aanspreken op hun wijze van samenwerken. In die open houding ligt de sleutel naar een succesvolle toekomst van bouwen in en aan Nederland.

Kritisch stellen we dat zonder doorvertaling het effect van de Marktvisie nihil zal zijn. Onvoldoende daadkracht en twijfelende achterblijvers zijn de grootste afbreukrisico’s van de Marktvisie. Daarnaast moeten we het ook tijd gunnen. Doorvertalen naar jezelf en je omgeving om vooral het gedachtengoed achter de Marktvisie te realiseren: wat vraagt dat van jóuw en mijn leiderschap? En daar hoort bij dat de afspraken uit de Marktvisie óók gelden als het even niet goed uitkomt. Juist in die gevallen kunnen de leidende principes van de Marktvisie als kompas fungeren om samen de juiste koers te bepalen.

Martijn Smitt, directeur BAM Infra